Arkivert artikkel

Vil gi flere barn barnehageplass

Barn som er født i september og oktober skal få barnehageplass fra den måneden de fyller ett år.

Kunnskapsministeren vil gi 9500 flere barn rett til barnehageplass fra høsten 2016. Barn født i september og oktober skal få rett til plass den måneden de fyller et år.

– I siste budsjettbehandlingen er vi i samarbeid med Kristelig Folkeparti og Venstre kommet et lenger stykke på vei for mer fleksibilitet i barnehageopptaket i tråd med regjeringserklæringen. Ved å sørge for denne utvidelsen sammen med samarbeidspartiene, er vi på god vei til å oppfylle målet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Forslaget er godt nytt for mange småbarnsforeldre. I dag har kun barn født innen utgangen av august rett til barnehageplass i august det året barnet fyller ett år. Foreldre med barn født mellom september og januar risikerer å måtte vente til barnet er nesten to år før barnet får barnehageplass.

Ved å utvide retten til barnehageplass, vil regjeringen redusere ventetiden for foreldre som får barn i september og oktober. Kunnskapsministeren foreslår også at kommunene kan velge å tilby plass allerede i august for de barna som er født i september eller oktober. Det vil da være opp til foreldrene om de ønsker plass fra august, eller om de vil vente til barnet fyller ett år i september eller oktober.

Kommunene har ansvar for at barn med rett til barnehageplass får det. Regjeringen har bevilget totalt 740 millioner kroner i 2016 til kommunene til et mer fleksibelt opptak som vil dekke kostnaden for dette tiltaket.