Arkivert artikkel

Vindkraft: Høyre lytter til lokaldemokratiet

Regjeringen avlyser NVEs nasjonale ramme for vindkraft.

I dag gjorde statsminister og partileder Erna Solberg det klart at regjeringen ikke kommer til å gå videre med verken NVEs ramme eller kart.

Regjeringen har mottatt 5000 høringsinnspill om forslaget til en nasjonal ramme for vindkraft, der de fleste er kritiske. I dag gjorde statsminister og partileder Erna Solberg det klart at regjeringen ikke kommer til å gå videre med verken NVEs ramme eller kart.

Allerede da NVEs forslag til nasjonal ramme ble sendt på høring 1.april varslet regjeringen at et av spørsmålene var om vi i det hele tatt skulle ha en slik ramme. Nå følger regjeringen opp høringen og slår fast at det ikke blir noe av.

– Dette var jo et eksplisitt spørsmål som vi stilte i høringen. Synes dere en sånn ramme har noe for seg eller ikke? Nå har vi fått svar som viser at det ikke har noe for seg. Så dette var en reel høring om et spørsmål hvor vi ba om folks tilbakemelding, og vi har hørt på det, sier Statsminister og partileder Erna Solberg til NRK.

Regjeringen ønsker å legge til rette for lønnsom produksjon av fornybar energi i Norge, som også styrker verdiskapingen i distriktene.

– Denne rammen var ment for å virke konfliktdempende, også er det ingenting rundt behandlingen eller den rammen som har vært konfliktdempende, og da er det ikke nødvendig å ha et sånt rammeverk, sier Solberg.

I praksis gis det ikke konsesjon i dag uten støtte fra kommunen. Regjeringen varsler nå en gjennomgang av konsesjonssystemet.

Går gjennom konsesjonssystemet

Regjeringen har allerede satt behandlingen av konsesjonssaker for vindkraft i bero. Vi vil nå avvente avklaringer om hvilke endringer vi skal gjøre i konsesjonssystemet før vi gjenopptar konsesjonsbehandling.

Regjeringen skal nå gå gjennom konsesjonsprosessen for vindkraft for å gjøre konsesjonssystemet bedre:

  • Kravene til detaljplaner etter konsesjonen er gitt vil bli skjerpet. NVE har allerede strammet inn krav i forbindelse med godkjennelse av detaljplanene. Andre forbedringer mellom konsesjons- og detaljplanfasen vurderes også.
  • For å unngå store endringer og lang usikkerhet om realisering av vindkraftprosjekter mener vi det uansett bør være strengere praksis for forlengelse av byggefrister (vanligvis 5 år).
  • Vi vil sikre en best mulig håndtering av natur- og miljøhensynene basert på det mest oppdaterte kunnskapsgrunnlaget. Direktoratenes arbeid med forslaget til nasjonal ramme har gitt oss et bedre kunnskapsgrunnlag enn vi hadde tidligere.