Arkivert artikkel

Dette har Høyre gjort for å bedre din hverdag

Her er noe av det Høyre har fått til i regjering, og det vi vil gjøre for å trygge Norge for fremtiden.

Vi tror på Norge. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Flere jobber:

 • 9 mrd. kroner til målrettede tiltak mot arbeidsledighet, særlig på Sør- og Vestlandet.
 • 3 mrd. kroner mer til næringsrettet forskning og innovasjon.
 • Redusert skatte- og avgiftsnivået med 21 mrd. kroner.

Raskere og bedre behandling i helsetjenesten:

 • Så langt er helsekøene redusert med 80.000 personer. Redusert ventetid for ruspasienter med 24 dager.
 • Raskere diagnose, bedre behandling og forutsigbarhet for kreftpasienter med pakkeforløp.
 • Styrket innsatsen mot rus og psykiske lidelser med 2,4 mrd. kroner frem mot 2020.

Flere skal lære mer og færre skal falle fra i skolen:

 • Tredoblet antall lærere som får videreutdanning.
 • Økt lærlingtilskuddet med 20 000 kroner.
 • Tydeligere forventninger til elevene, blant annet med fraværsgrense.

Raskere frem og trygt hjem:

 • Økt samferdselsbudsjettet med mer enn 50%.
 • Stoppet flere tiårs forfall på riksveiene og jernbanen.

Dette skal vi gjøre for å trygge Norge for fremtiden:

1. Skape flere lønnsomme arbeidsplasser gjennom å styrke bedriftenes konkurransekraft.
2. Gjøre innbyggernes og bedriftenes møte med offentlig sektor enklere.
3. La elevene lære mer, blant annet ved å gjøre lærerutdanningen enda bedre. Innføre femårig mastergrad for lærerstudenter og skjerpe kravene for å komme inn på lærerstudiet.
4. Gi flere elever muligheten til å lykkes på skolen gjennom å satse mer på tidlig innsats i de første skoleårene.
6. Gi mer til de som trenger det mest – styrke det sosiale sikkerhetsnettet.
8. Gi togpassasjerene et best mulig tilbud – vi vil innføre konkurranse på norske skinner.
10. Fornye og forsterke vår forsvarsevne gjennom en historisk satsing på Forsvaret.