Đảng Høyre muốn giảm thuế và lệ phí

Trong 7 năm qua, Đảng Høyre đã giảm thuế và lệ phí khoảng 34 tỷ NOK.
Na Uy có một hệ thống thuế lũy tiến và hoạt động tốt, đảm bảo rằng những người kiếm được nhiều tiền nhất cũng phải nộp thuế nhiều nhất.

Torbjørn røe isaksen portrett

Đảng Høyre muốn có một hệ thống thuế và lệ phí thúc đẩy việc tạo ra giá trị và phát triển, đem lại sự khuyến khích đối với việc đi làm. Đồng thời, mọi người có khả năng đóng thuế đều phải nộp thuế. Nguồn thu từ tiền thuế rất quan trọng để tài trợ cho phúc lợi chung của chúng ta. Một nền hành chính công có hiệu quả và hoạt động tốt, cũng như cơ sở hạ tầng tốt là điều quan trọng đối với xã hội và nền kinh tế Na Uy, đồng thời là lợi thế cạnh tranh cho ngành nghề kinh tế Na Uy. Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đơn giản hóa các quy định và việc báo cáo dành cho các công ty và những người tạo ra việc làm.

Chúng tôi đã làm gì:

  1. Đã xóa bỏ lệ phí thừa kế. Bạn sẽ không còn phải trả lệ phí cao về nhà cửa hoặc bất cứ thứ gì khác mà bạn thừa hưởng từ cha mẹ của mình
  2. Giảm thuế thu nhập cá nhân từ 28 xuống 22%
  3. Giảm thuế doanh nghiệp từ 28 xuống 22%
  4. Giảm thuế tài sản, và đặc biệt là ở các doanh nghiệp và nơi làm việc
  5. Đã bỏ lệ phí của đài truyền hình quốc gia Na Uy

Đây là cách chúng tôi khác biệt với các đảng đối lập

Høyre

Đảng Høyre muốn giữ thuế và lệ phí càng thấp càng tốt cho cả người dân lẫn các doanh nghiệp.

Opposisjonen

Đảng Lao động và phía cánh tả muốn tăng thuế và lệ phí đối với cả người dân lẫn các doanh nghiệp.

Høyre

Đảng Høyre đồng ý với việc tiếp tục hoạt động dầu khí.

Opposisjonen

Một số đảng phái phía cánh tả muốn thiết lập trở lại lệ phí thừa kế.

Nhiều đảng phái thuộc phía cánh tả muốn ấn định ngày kết thúc hoặc loại bỏ ngành dầu khí.

Những trở ngại lớn nhất đối với sự phát triển và việc tạo ra giá trị là tiền thuế cao, các quy định bao quát, các điều kiện khuôn khổ không thể đoán trước và thiếu các kỹ năng phù hợp. Nếu chúng ta muốn tạo điều kiện để tạo ra nhiều việc làm hơn, chúng ta cần phải làm điều gì đó mà các doanh nghiệp cảm thấy như là những trở ngại. Đảng Høyre muốn việc mở các doanh nghiệp mới được dễ dàng hơn.

Đảng Høyre chủ trương những điều gì? Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo việc làm ở Na Uy bằng cách ưu tiên về kiến thức và đầu tư cho tương lai, cũng như có trường học tốt nhất thế giới. Tất cả mọi trẻ em sẽ có cơ hội để phát triển khả năng của mình.

Đảng Høyre trong chính phủ thu xếp để danh sách xếp hàng chờ khám sức khoẻ sẽ ít đi và dồn nỗ lực vào phẩm chất của các dịch vụ y tế và chăm sóc. Chúng tôi đổi mới và tăng cường khả năng quốc phòng, cũng như tăng cường khả năng chuẩn bị sẵn sàng chống lại các cuộc khủng hoảng và khủng bố.
Hãy đọc thêm về đảng Høyre ở đây (https://hoyre.no/partiet/om-hoyre/)