Du skal beholde mer av egen inntekt

Summen av kommunale skatter, avgifter og gebyrer skal holdes nede

Familie som snakker sammen.

Mange føler på en stor usikkerhet rundt egen økonomi eller for sine nærmeste.  Høyre skal gi folk større økonomisk trygghet i hverdagen slik at du sitter igjen med mer i lommeboka. Derfor er et av Høyres valgløfter at summen av kommunale skatter, avgifter og gebyrer skal holdes nede.

Dette er problemet

Utgiftene vi betaler til kommunene har økt de siste årene, og kommunene sier at det vil fortsette å øke fremover. Dette er noe den enkelte innbygger merker i lommeboka. Da er det viktig at lokalpolitikerne gjør det de kan for at folk betaler mindre i skatter og avgifter.

Rødgrønne politikere har økt eiendomsskatten og kommunale avgifter langt mer enn prisveksten. De har prioritert rekommunalisering av velfungerende private barnehager, og gratis skolemat finansiert gjennom skattebetalernes penger. Det er heller ikke mangel på store kostnadsoverskridelser på grunn av dårlig prosjektstyring. De siste årene har vi fått økt inntektsskatt, økt formuesskatt, og økt utbytteskatt i tillegg til økte matvarepriser.

Kilde: SSB 080981 (konsumprisindeksen, årsgjennomsnitt), SSB 12843 (eiendomsskatt boliger og fritidsboliger)

Dette er Høyres løsning

Høyrestyrte kommuner skal prioritere pengene og ressursene rett, slik at du som innbygger slipper å få regningen.

I mange kommuner går vi til valg på å redusere eller fjerne eiendomsskatten på bolig, eller garantere at den ikke skal innføres. Høyre-styrte kommuner er kjent for å ha lavere eiendomsskatt enn AP-styrte.

Vi vil også holde kommune avgifter nede. Vi har flere løsninger som vil bidra til dette. Vi vil:

 • Ha et system for ekstern kvalitetssikring av store prosjekter. Det skal være minst like grundig som statens system.
 • Alltid gjennomføre grundige analyser av kostnad og nytte av nye prosjekter. Ett spørsmål skal være: Kan målene ivaretas med rimeligere tiltak?
 • Alltid vurdere om «design to cost» kan brukes ved planlegging og gjennomføring av prosjekter. Det vil si en strengt bindende kostnadsramme.
 • Det skal være gode programmer for vedlikehold. «Vi må ta vare på det vi har, så vi slipper å bygge nytt».
 • Konkurranseutsette tjenester som renovasjon der det kan bidra til lavere kostnader og minst like god kvalitet. Et alternativ er interkommunale samarbeid for å oppnå stordriftsfordeler.

Visste du at…

 • I snitt hentet en kommune inn 14 411 kroner i kommunale avgifter fra en husholdning i 2022. Til sammenligning var det i 2016 11 603 kroner og i 2019 12 728 kroner. Fra 2016 til 2022 har kommunale avgifter vokst 30 % mer enn prisveksten 
 • Fra 2010 til 2020 har bokostnadene som myndighetene og politikerne bestemmer over økt med 43 prosent. 
 • Husholdningene har i snitt fått 18 000 kroner mindre å rutte med i 2022, sammenlignet med 2021, viser tall fra SSB. Utgiftene har isolert sett økt med 27 000 kroner. 
 • Av 79 kommuner som har besvart KS’ undersøkelse om vann og avløp, oppgir samtlige at gebyrene planlegges økt neste år. 40 prosent varsler økte avgifter på mer enn 20 prosent neste år og 60 prosent planlegger for en økning på mellom 10 og 20 prosent. 
 • Samtlige 20 kommuner som henter inn mest eiendomsskatt styres av andre partier enn Høyre og Fremskrittspartiet.  
 • Blå kommuner har klart lavest eiendomsskatt. Vi har vist før at vi reduserer eiendomsskatt, fjerner eiendomsskatt eller unngår å innføre det. AP har til sammenligning brutt skatteløfter i flere storbyer og økt eiendomsskatten på folks hjem kraftig. 
skoleelever smiler

Ti gode grunner til å stemme Høyre

Høyre vil ha muligheter for alle. Din bakgrunn skal ikke ha noe å si for hvilke muligheter du har i Norge.