Iht Partiloven vil bidrag som overstiger terskelverdiene bli rapportert til SSB og offentliggjort på våre nettsider.
Hvis du har spørsmål knyttet til dette, kan du sende en e-post til kampanje@hoyre.no