Høyres distriktutvalg

Distriktspolitikk er en offensiv sak for Høyre i valgkampen.

bilde av lofoten

I oktober 2021 nedsatte Høyres sentralstyre et nytt arbeidsutvalg for distriktspolitikk.

  • Leder av utvalget er Liv Kari Eskeland
  • Nestleder er Mari Holm Lønseth.
  • Medlemmer er Kari Anne Gjønnes, Olve Grotle, Bård Ludvig Thorheim og Hanne Alstrup Velure.