Hvordan foregår
en nominasjons-
prosess?

På denne siden forklarer vi hvordan en nominasjonsprosess i Høyre foregår.

Bilde av Høyrefolk på stand.

Nominasjonsprosessen til kommune- og fylkestingsvalget er noe av det viktigste som skjer hvert fjerde år. Da får alle som er medlem i Høyre en gylden mulighet til å være med å bestemme hvem som skal representere deg og Høyre i ditt kommunestyre og fylkestinget.

Først velges det en nominasjonskomite, ofte bestående av 3-5 medlemmer. Denne komiteen skal be om forslag på navn fra medlemmene eller andre, intervjue og kvalitetssikre kandidater, eventuelt gjennomføre en rådgivende medlemsavstemning og til slutt lage et forslag til hvilke personer som skal stå på Høyres anbefalte liste overfor velgerne. En god nominasjonskomite vil i sitt arbeid aktivt søke etter personer som nyter almen tillit i bygda eller kommunen, personer som har et engasjement for sitt lokalsamfunn og som ønsker å være en god ombudsmann for innbyggerne. Dette trenger i utgangspunktet ikke å være medlemmer av Høyre, men som deler Høyres verdigrunnlag og som naturligvis ønsker å melde seg inn dersom de blir foreslått av nominasjonskomiteen.

Når nominasjonskomiteen er ferdig med sitt forslag til kommunevalgliste inviteres alle medlemmene til et medlemsmøte som bestemmer hvem som til slutt skal få partiets tillit til å stå på listen. Når møtet har bestemt dette har Høyre i den enkelte kommune gitt sin anbefaling til velgerne om hvilke personer som velgerne bør stemme på og vise sin tillit.

(Ved nominasjon til fylkestingsvalget og i våre fire største lokalforeninger foretas den endelige nominasjonen på et møte hvor det er valgt utsendinger fra den enkelte kommuneforening eller kretsforening.)