Sikkerhet og personvern

Vi behandler alle opplysninger om våre medlemmer strengt konfidensielt. Les mer om dette og om bruk av informasjonskapsler på nettsidene våre.

Høyres digitale valgkamp

I valgkampen benytter Høyre flere digitale kanaler for å spre informasjon om vår politikk. Når du besøker hoyre.no får du informasjonskapsler fra Google Analytics og Facebook, som for eksempel Facebook Pixel og Connect. Disse brukes for å kartlegge bruk av innhold på hoyre.no, slik at vi kan analysere trender og gjøre nettsidene våre bedre for deg som besøker oss på nett. Google Analytics lagrer generell informasjon tilknyttet hvilken nettleser du bruker, når du besøkte nettsiden, hvilket språk du benytter, hva slags enhet og operativsystem du har besøkt nettsiden med og hvordan du har navigert. Du kan lese mer om hvordan i Googles retningslinjer for personvern.

I tillegg samler vi inn generell informasjon til bruk for annonsering via Google Adwords og Facebook. Det gjør at Høyre i visse tilfeller kan vise annonser til utvalgte grupper basert på tidligere besøk på vår nettside på eksterne plattformer, slik som Google display-nettverk og via Facebooks annonsetjenester. Via Facebook, Google og Snapchat målretter Høyre budskap for å gi aktuelle grupper relevant informasjon. Data som brukes til dette er på et overordnet nivå, og kan på ingen måte identifisere enkeltbrukere.

Høyre har profiler i flere sosiale medier og digitale kanaler som Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Snapchat, YouTube og SoundCloud. Alle disse mediene har sine egne regler for behandling av dine personopplysninger som du som bruker må akseptere for å kunne bruke deres applikasjoner. Høyre har ingen påvirkning på disse vilkårene. 

Husbesøk

Husbesøk er en viktig del av Høyres valgkamp og styres av lokale initiativ og beslutninger, støttet av anbefalinger fra digitale verktøy. Verktøyet støtter seg på tradisjonelle meningsmålinger og Høyres målgruppeutvalg. Valgkretsene vi velger å besøke beskrives på et høyt, generisk nivå, der hverken personer, familier eller grupper kan identifiseres. Det blir heller aldri notert ned informasjon fra besøk eller om de vi besøker, som kan benyttes til slik identifikasjon.

Personvernerklæring - Høyre

Høyre er opptatt av å ivareta ditt personvern. Dine personopplysninger er trygge hos oss, uavhengig av om du er ansatt, tillitsvalgt, medlem, leser av våre nyhetsbrev eller følger oss i sosiale medier.

Hva er informasjonskapsler og hva skjer når du besøker Høyre digitalt?

En informasjonskapsel eller cookie er en liten tekstfil som legges i din nettlesers internminne, og den gjør at vi få oversikt over hvordan du bruker nettsidene våre. Dette gir oss statistikk som vi bruker til å gjøre nettsidene våre bedre for brukerne. De fleste moderne nettlesere (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.) er innstilt på å akseptere cookies automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Vi gjør oppmerksom på at det vil føre til at svært mange nettsider ikke vil fungere optimalt om du ikke aksepterer cookies.

Som de fleste andre nettsteder samler vi inn informasjon automatisk og lagrer den i loggfiler på våre servere. Dette er informasjon som f.eks. IP-adresser, hvilken type nettleser man bruker på våre sider, bredbåndsleverandører (ISP), operativsystemer, dato og tid for besøk, samt en del data om navigasjon. 

Hvilke personopplysninger har Høyre lagret om deg og hvorfor?

Når du registrerer deg som medlem i Høyre, innhenter vi en del opplysninger for å kunne oppfylle avtalen vi har med deg som medlem. Derfor samler vi inn informasjon som navn, adresse, epostadresse, mobilnummer og hvilket lokallag i Høyre du er tilknyttet. Har du verv i partiet, vil også slik informasjon være lagret, og det samme gjelder navn på kurs du har tatt i regi av partiet.

Det primære målet med informasjonen vi henter inn er å kunne administrere medlemskapet ditt på en god måte, gi deg informasjon om partiets politiske og organisatoriske virksomhet, og å gi deg mulighet til å fungere som tillitsvalgt i partiet dersom du ønsker det.
 
Vi kan også behandle informasjon om varsler og klager som vi mottar om deg, som omtaler deg, som du sender om andre eller som vi gir deg hvis du gjør noe kritikkverdig. Formålet er at vi skal legge til rette for å motta varsler om kritikkverdige forhold, avklare faktiske forhold og treffe nødvendige tiltak som oppfølging fra et varsel eller en klage. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er å våre forpliktelser etter arbeidsmiljølovens varslingsregler og vår berettigede interesse i å ivareta våre medlemmer og å sørge for en god ytringskultur. Opplysninger om partimedlemskap og andre sensitive personopplysninger behandler vi i den grad det er nødvendig for å ivareta våre berettigede aktiviteter som politisk parti. 
 
Høyre har en berettiget interesse i å informere medlemmene om viktige politiske saker, og gjør dette i form av nyhetsbrev og i noen tilfeller via sms. Du kan når som helst reservere deg mot dette. Alle nyhetsbrev har en avregistreringslenke plassert nederst som du enkelt kan bruke, eller du kan kontakte register@hoyre.no.

Hvor kommer opplysningene fra?

De aller fleste av opplysningene vi har lagret, har vi hentet direkte fra deg. Opplysninger om verv kommer automatisk som et resultat av vedtak i f.eks. ditt lokallag. Det samme skjer når du tar et av våre interaktive webkurs. I tillegg kvalitetssikrer vi dine personopplysninger jevnlig mot offentlige registre for å registrere dersom du for eksempel har flyttet, byttet etternavn eller gjort andre endringer.

Profilering av tillitsvalgte

Medlemmer og varamedlemmer til styrer på lokal- eller fylkes(region)- nivå, samt folkevalgte (faste- eller vararepresentanter), vil bli presentert på hoyre.no med en profil som i tillegg til navn og kontaktopplysninger, viser nåværende og tidligere tillitsverv.

Personopplysninger på andre enn medlemmer

Høyre behandler personopplysninger på de som abonnerer på våre nyhetsbrev eller støtter Høyre økonomisk uten å være medlem. Også her lagrer vi kun den informasjon som er nødvendig for å oppfylle avtaleforholdet med partiet.

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger. I Høyre er det generalsekretæren i Høyres Hovedorganisasjon som er øverste behandlingsansvarlig.

Dine rettigheter

Alle Høyre har registrert har lovbestemte rettigheter knyttet til sine personopplysninger. Dette omfatter blant annet rett til informasjon, innsyn, retting, sletting, dataportabilitet og begrenset behandling. Forespørsler om dette sendes til register@hoyre.no, og Høyre har plikt til å besvare disse innen 30 dager.

De mest sentrale rettighetene du har, er som følger:

Innsyn

Du har rett til å få innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret om deg, hva som er formålet med at vi har disse opplysningene og hvordan de brukes, hvor vi har innhentet de fra, hvor lenge det forventes at de vil bli lagret, og hvilke rettigheter og klagemuligheter du har.

Retting

Det er viktig at informasjonen vi har om deg er riktig. Du kan be oss om å rette, fjerne eller legge til opplysninger om deg dersom de er utilstrekkelige eller inneholder feil.

Sletting

Høyre vil slette personopplysningene dine når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle det formålet de ble innhentet for. Det betyr at så lenge du har en avtale med oss (er ansatt, medlem, har verv, abonnerer på nyhetsbrev m.v.), lagrer vi opplysningene vi trenger for å oppfylle avtalen med deg. 

Når avtaleforholdet er avsluttet, vil opplysningene bli lagret frem til lovpålagte lagringsfrister opphører. Du kan også selv be om at opplysninger om deg slettes, for eksempel dersom du trekker tilbake et samtykke.

Reservasjon

Du har rett til å kreve begrenset behandling av dine personopplysninger. I gitte situasjoner kan du ha rett til å protestere mot behandling av personopplysninger.

Portable data

Du kan kreve å få personopplysningene vi har registrert om deg utlevert i et format som er maskinlesbart.

Sosiale medier

Når du går inn våre profiler i sosiale medier som Instagram, Facebook og Twitter legges det igjen digitale spor. Disse mediene har sine egne regler for behandling av dine personopplysninger som du som bruker må akseptere for å kunne bruke deres applikasjoner. Høyre har ingen påvirkning på disse vilkårene.

Er du ikke fornøyd?

Høyre har et eget personvernombud som kan kontaktes dersom du ikke er fornøyd.
I Norge er det Datatilsynet som har ansvar for å føre tilsyn med virksomheter som behandler personopplysninger og behandler klager. På www.datatilsynet.no kan du lese mer om hvilke krav Høyre må oppfylle for å behandle personopplysninger, og hvordan du kan klage.