På lag med jobbskaperne

Det skal bli enklere å skape jobber – raskere saksbehandling i kommunene

en dame viser frem noe på skjermen

Skal vi lykkes med å skape attraktive lokalsamfunn må vi gjøre det enklere for næringslivet å starte opp og drive bedrifter. Samfunnet er avhengige av bedrifter som gir folk trygge jobber og skatteinntektene som betaler for velferden vår.

Dette er problemet

Saksbehandlingstiden for reguleringsplaner, byggesaker og opprettelse og endring av eiendom i kommunene har økt fra 676 dager i 2019 til 784 i 2022, ifølge tall fra SSB. Av det som faller inn under kommunalt ansvar, var det i i 2022 fem kommuner, som var styrt av enten Ap, SV eller Sp-ordførere, som hadde en saksbehandlingstid på over ett år.

Rask saksbehandlingstid er helt avgjørende for at bedrifter skal kunne sette i gang med nye prosjekter og oppstart av nye bedrifter, ifølge en FAFO-rapport. Planavklaringer som tar tid, er en merkostnad for næringslivet og et hinder for næringsutvikling, verdiskaping og arbeidsplasser i distriktene.

Dette er Høyres løsning

Høyre vil gjøre det enklere for næringslivet å starte og drive bedrift. Dette er viktig for å inkludere flere i arbeidslivet, utvikle det nye næringslivet og for å skape attraktive lokalsamfunn.

For å legge til rette for mer jobbskaping i kommunene, vil Høyre sørge for at vi får en raskere og mer forutsigbar behandling av omreguleringer og byggesaker, blant annet gjennom digitalisering og forenkling av prosessene. Vi mener kommunene trenger tydeligere saksbehandlingsfrister, slik at næringsdrivende vet hva de kan forvente seg der de vurderer å etablere seg.

Høyre skal lytte til bedriftene, og ønsker å etablere lokale næringspanel der bedrifter kan møte politikere for å gi innspill og fortelle om utfordringene de opplever. Høyrestyrte kommuner skal ha en proaktiv og positiv innstilling i kontakten med næringslivet og forståelse for næringslivets behov.

Høyre vil:

  • Ha raskere saksbehandling i kommunene. Vi skal sørge for at omregulering, planlegging og byggesaksbehandling går raskere og prosessene blir mer forutsigbare. Søknader skal i større grad behandles parallelt, i stedet for at ulike deler av det offentlige venter på hverandre.
  • Ha tydelige saksbehandlingsfrister i kommunen, slik at næringsdrivende vet hva de kan forvente der de vurderer å etablere seg. På den måten kan de lettere planlegge for etableringer eller utvidelser.
  • Etablere lokale næringspanel der bedrifter kan møte politikere for å gi innspill og fortelle om utfordringene de opplever.
  • Sørge for gode arealplaner som legger til rette for vekst og utvikling for næringslivet, gode boligområder og urbane kvaliteter også på mindre steder, og samtidig ivareta viktige natur og miljøhensyn. 

Visste du at…

  • I 2022 var det fem kommuner som hadde en saksbehandlingstid på over ett år, og samtlige var styrt av Ap, SV eller Sp-ordførere. Kommunene var Nesodden, Oslo, Øksnes, Tromsø og Saltdal. Verst var Nesodden, med en saksbehandlingstid på over 1 000 dager i snitt, deretter Oslo som brukte 625 dager i snitt, nesten to år.
  • Plan- og bygningsloven er den viktigste samordningsloven for arealbruk i Norge. Bedre kartlegging og økt digitalisering av planprosesser og planverktøy kan fremme næringsutviklingen i form av bedre kunnskapsgrunnlag eller mer effektive planprosesser.
Kvinne i oransje uniform

Ti gode grunner til å stemme Høyre

Høyre vil ha muligheter for alle. Din bakgrunn skal ikke ha noe å si for hvilke muligheter du har i Norge.