Webinar: Ideologi og konflikter i norsk politikk med Tor Arne Morskogen!

torsdag 25. mai 2023

18:00 – 19:00


Hvorfor er det egentlig konflikter i norsk politikk?
Tor Arne går i dybden på ideologi, og forklarer hvorfor ideologi er en kilde til konflikt.

Detaljer

Arrangement dato
tor 25. mai 2023 fra 18:00 – 19:00

Informasjon

Møtet holdes digitalt, på Teams. Tor Arne holder sin presentasjon, og helt til slutt har vi har en diskusjonsrunde.

Tor Arne har lang erfaring fra norsk politikk, både lokalt og nasjonalt, og tar oss med inn i kjernen av den politiske verden: ideologi og konflikt.

Hvor: Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGZiYjBmMjAtOWIwZi00NWNhLWFmY2UtMjBiZDhkZTJiNDBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bf9a3890-3f57-4896-a3ab-94703ec79bf9%22%2c%22Oid%22%3a%229fe9b367-870e-47bb-8080-1fc489b01641%22%7d