Storbynettverket

Høyres storbynettverk består av representanter for bystyregruppene i landets største kommuner.