Tiếng Việt

5 lý do để bỏ phiếu cho đảng cánh hữu

Cuộc bầu cử Quốc hội gần đến rồi! Nơi đây có các lý do tốt để bạn nên bỏ phiếu cho đảng Høyre vào mùa thu tới!Đảng Cánh Hữu sẽ tạo cơ hội cho tất cả mọi người. Bối cảnh của bạn không nên liên quan đến những cơ hội bạn có ở Na Uy.

Đảng Høyre muốn giảm thuế và lệ phí

Trong 7 năm qua, Đảng Høyre đã giảm thuế và lệ phí khoảng 34 tỷ NOK.
Na Uy có một hệ thống thuế lũy tiến và hoạt động tốt, đảm bảo rằng những người kiếm được nhiều tiền nhất cũng phải nộp thuế nhiều nhất.

Nhiều hơn cho gia đình và trẻ em

Gia đình đem lại sự gần gũi cho chúng ta, sự đoàn kết và thân thuộc. Tất cả trẻ em đều có quyền được trưởng thành an toàn.