Hovedorganisasjonen

Ledelsen

Stab

Kampanjeteam

Organisasjonsavdelingen

Regnskapsseksjonen

IT-seksjonen