Hovedorganisasjonen

Ledelsen

Stab

Kampanjeavdelingen

Organisasjonsavdelingen

Regnskapsseksjonen

IT-seksjonen