Hovedorganisasjonen

Ledelsen

Stab

Kommunikasjonsavdelingen

Kampanjeteam

Organisasjonsavdelingen

Medlemsservice

Regnskapsseksjonen

IT-seksjonen