Andreas Muri

Andreas Muri

  • Svelvik Høyre
  • Horten og Omegn Unge Høyre
  • Ordfører - Svelvik Høyre - Kommunestyret
  • Varamedlem - Vestfold Høyre - Fylkesting
  • Leder - Svelvik Høyre - Foreningsstyret
  • Medlemsansvarlig - Svelvik Høyre - Foreningsstyret
  • 98085254
  • Send e-post
  • https://www.facebook.com/andreasmuri

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Ordfører Kommunestyret Svelvik Høyre 2015 2019
Representant Fylkesting Vestfold Høyre 2007 2008
Kandidat Fylkestingsnominerte Vestfold Høyre 2010 2011
Representant Fylkesting Vestfold Høyre 2011 2015
Representant Kommunestyret Svelvik Høyre 2007 2015
Kandidat Stortingskandidater Vestfold Høyre 2008 2009
Kandidat Kommunestyrenominerte Svelvik Høyre 2010 2011
Kandidat Kommunestyrenominerte Svelvik Høyre 2007 2007
Varamedlem Fylkesting Vestfold Høyre 2015 2019
Kandidat Fylkestingsnominerte Vestfold Høyre 2014 2015
Formann Arbeidsutvalget Vestfold Unge Høyre 2002 2003
Leder Arbeidsutvalget Vestfold Unge Høyre 2003 2005
Leder Arbeidsutvalget Vestfold Unge Høyre 2006 2007
1. viseformann Arbeidsutvalget Vestfold Unge Høyre 2002 2002
2. nestleder Arbeidsutvalget Vestfold Unge Høyre 2003 2005
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Svelvik Høyre 2014 2015
Medlem Foreningsstyret * Svelvik Unge Høyre 2006 2007
Medlem Foreningsstyret HSF BI 2008 2013
Sekretær Foreningsstyret Svelvik Høyre 2004 2006
Kampanjeleder Foreningsstyret Svelvik Høyre 2007 2007
Medlemsansvarlig Foreningsstyret Svelvik Høyre 2010 2014
Medlemsansvarlig Foreningsstyret * Svelvik Unge Høyre 2011 2011
Kandidat Fylkestingsnominerte Vestfold Høyre 2002 2003
Kandidat Kommunestyrenominerte Svelvik Høyre 2003 2003
Kandidat Fylkestingsnominerte Vestfold Høyre 2006 2007
Varamedlem Fylkesting Vestfold Høyre 2003 2007
Varamedlem Kommunestyret Svelvik Høyre 2003 2007
Web - Redaktør Foreningsstyret Svelvik Høyre 2015 2016