Edith Stylo

  • BF 15 Søndre Nordstrand
  • Varamedlem - BF 15 Søndre Nordstrand - Bydelsutvalg
  • Sekretær - BF 15 Søndre Nordstrand - Bydelsforening
  • 2304 8169
  • 91886170
  • Send e-post

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Varamedlem Bydelsutvalg BF 15 Søndre Nordstrand 2011 2015
Varamedlem Bydelsutvalg BF 15 Søndre Nordstrand 2015 2019
Kandidat Kommunestyrenominerte Oslo Høyre 2011 2011
Medlem Bydelsforening BF 15 Søndre Nordstrand 2010 2013
Varamedlem Kommunestyret Oslo Høyre 2014 2015