Frode Ro

  • Hægebostad Høyre
  • 90748339

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Varamedlem Kommunestyret Hægebostad Høyre 2011 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Hægebostad Høyre 2011 2011
Kandidat Kommunestyrenominerte Hægebostad Høyre 2015 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Hægebostad Høyre 1999 1999
Kandidat Kommunestyrenominerte Hægebostad Høyre 2003 2003
Kandidat Kommunestyrenominerte Hægebostad Høyre 2007 2007