Jan Steinar Jessen

  • 40061138

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Representant Kommunestyret Tana Høyre 2011 2015
Varamedlem Kommunestyret Tana Høyre 1999 2011
Kandidat Kommunestyrenominerte Tana Høyre 2011 2011
Medlem Foreningsstyret Tana Høyre 2011 2012
Representant Kommunestyret Tana Høyre 1995 2003
Kandidat Kommunestyrenominerte Tana Høyre 1995 1995
Kandidat Kommunestyrenominerte Tana Høyre 1999 1999
Kandidat Kommunestyrenominerte Tana Høyre 2003 2003
Kandidat Kommunestyrenominerte Tana Høyre 2007 2007
Varamedlem Foreningsstyret Tana Høyre 1996 1998