Statsbudsjettet 2021

I løpet av 2020 har Norge opplevd det kraftigste økonomiske tilbakeslaget i fredstid. De siste månedene har aktiviteten tatt seg opp igjen, men det er fortsatt stor usikkerhet om utviklingen fremover. Statsbudsjettet for 2021 skal ta Norge ut av koronakrisen.

– Budsjettet vi legger frem i dag skal bidra til å holde smitten nede, og å skape vekst og arbeidsplasser. Selv om økonomien nå går bedre er ikke krisen over. Fremover må vi skape mer og inkludere flere, og vi skal løse de langsiktige utfordringene Norge står overfor, sier finansminister Jan Tore Sanner.

Budsjettet forsterker det langsiktige arbeidet for å styrke bærekraften og konkurransekraften i norsk økonomi. For å trygge jobbene og fremme omstilling har vi investert i kunnskap, forskning, infrastruktur og vekstfremmende skattelettelser. Budsjettet er neste steg i strategien vi la frem før sommeren, da den akutte pandemifasen var bak oss

 • Vi skal ta Norge ut av koronakrisen.
 • Vi skal skape mer og inkludere flere.
 • Vi skal gi trygghet til folk og bedrifter, og hjelpe dem som trenger det.
 • Vi skal sikre godt smittevern og god behandling i helsetjenesten.
 • Og vi skal gå de langsiktige utfordringene i møte

– Vi skal gjøre alt vi kan for at Norge kommer best mulig ut av denne krisen, og vi skal fortsette jobben vi startet på i 2013. Vi skal skape flere jobber, få folk tilbake i jobb og bygge kompetanse slik at flere kan delta i samfunnet vårt. Vi skal skape en grønn fremtid, og bevare tryggheten og tilliten, sier finansminister Jan Tore Sanner.

Budsjettet for neste år er basert på at det fortsatt er behov for drahjelp fra finanspolitikken, men i mindre omfang enn i år. Samlet sett bidrar budsjettene for 2020 og 2021 til aktivitet i økonomien og arbeidsplasser til neste år.

Regjeringens strategi for veien ut av krisen

 1. Få folk tilbake i jobb. Vi skal bidra til at bedriftene kommer i gang igjen over hele landet og at flest mulig kommer i arbeid.
 2. Sikre flere ben å stå på. Vi må skape flere jobber, i flere bransjer, over hele landet. Veksten må komme i privat næringsliv. Vi bygger vei og bane, og bedrer rammebetingelsene for bedriftene.
 3. Skape en grønn fremtid. Vi skal legge til rette for at næringslivet kan skape grønne jobber og en mer bærekraftig fremtid.
 4. Bygge kompetanse. Vi skal sørge for at flere fullfører videregående skole, og flere får den kompetansen som morgendagens arbeids- og næringsliv trenger. Vi skal videreutvikle Utdanningsløftet 2020.
 5. Inkludere flere. Alle skal få muligheten til å delta, både i arbeidsliv og i samfunnslivet.
 6. Bevare tryggheten og tilliten i samfunnet vårt, og å videreføre et sterkt internasjonalt engasjement.