Enkelt forklart

Høyres politikk kort oppsummert.

mann og barn tar selfie

Liberal-konservativt parti

Høyre er et liberal-konservativt parti. Det betyr at Høyre vil at du skal være sjefen i ditt eget liv, slik at du kan bestemme hva som er best for deg og familien din. Vi vil at landet vårt skal bli bedre å bo i, uten at det skjer store og voldsomme forandringer.

Samfunnet består av mennesker med ulik kulturell bakgrunn. Høyre mener at mangfold og forskjellighet er en kilde til utveksling av ideer, fornyelse og kreativitet. Et godt samfunn bygges på tillit til og respekt for enkeltmennesket. Valgfrihet er en naturlig del av å kunne bestemme over eget liv.

Våre hjertesaker

Våre viktigste saker er å skape flere arbeidsplasser, sikre en god skole og sørge for en helsetjeneste som setter deg i sentrum. 

Høyre skal skape mer og inkludere flere. Vi skal trygge arbeidsplasser gjennom å prioritere kunnskap og investere for fremtiden. Vi skal sikre at alle får den kompetansen de trenger, enten du er voksen eller barn. Det gjøres ved å sørge for at flere unge fullfører skolen og at flere voksne har en jobb å gå til. Ingen skal gå ut på dato i arbeidslivet. Høyre satser på kvalitet i helse- og omsorgstjenestene. Helsekøene må ned, valgfriheten beholdes og kvaliteten skal økes.