Bedre studiehverdag med Høyre

I vår regjeringsperiode har vi gjort det enklere og bedre å være student, både når det gjelder studiestøtte og studentvelferd. I 2020 ble opptrappingen til 11 måneders studiestøtte en realitet.

Utdannelse er en billett til arbeidslivet og et godt liv. Høyre i regjering har sørget for at flere studieplasser. Vi har vært opptatt av at studiet du velger er av god faglig kvalitet, og skal forberede deg på livet etter studiene.  

Økt studiestøtte

Regjeringen har økt studiestøtten hvert år. I 2020 ble opptrappingen til 11 måneders studiestøtte fullført. Det betyr at du kan bruke mer tid på lesesalen fremfor deltidsjobben i perioden hvor studiet krever aller mest av deg. 

Rekordmange studentboliger

Et godt og rimelig sted å bo er en forutsetning for å kunne studere. Behovet er stort, og nettopp derfor bygger vi historisk mange studentboliger. Siden Høyre kom inn i regjering har vi gitt penger til å bygge 16 000 nye studentboliger.

Makt over egen studentvelferd

For Høyre er det viktig at studentene selv bestemmer over eget studentvelferdstilbud. Den rødgrønne regjeringen fjernet studentenes flertall i styrene til studentsamskipnadene. En av de første tingene Høyre gjorde da vi tok over Kunnskapsdepartementet var å gi studentene makten, flertallet, tilbake i styrene. 

tre elever som sitter

God studiekvalitet

Det er ganske store forskjeller på kvaliteten ved universiteter, høyskoler og fagskoler. Vi har lagt frem en egen stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning og en egen stortingsmelding om fagskolene. Vi forventer at institusjonene følger opp og sikrer god kvalitet i alle studier. Du som student skal oppleve studiet som engasjerende og nyttig. Nylig la regjeringen også frem en stortingsmelding om arbeidslivsrelevans, og en om utveksling.

skoleelever smiler

Økt frikortgrense

Mange ønsker å ha en deltidsjobb ved siden av studiene, og nå har vi økt grensen for hvor mye du kan tjene, før du må betale skatt, til 55 000 kroner i året. En jobb ved siden av studiet kan bidra til relevant arbeidserfaring, bidra til de månedlige utgiftene og gjøre det mulig å sette av litt penger til boligsparing mens du studerer.  

ung jente som jobber

Psykisk helse

Alle har en psykisk helse. Det er ingen selvfølge at man går gjennom livet uten å oppleve psykiske utfordringer. Det er snarere en sjeldenhet. I studietiden kan det være behov for å ha noen å snakke med. Regjeringen har bestemt at alle kommuner skal ha psykolog fra 2020 – spesielt for å bedre unges helse. Med god psykisk helse får du en bedre studiehverdag. Det skal være lav terskel for deg som student å ta kontakt og få hjelp.  

Lettere å få barn mellom studier og jobb

Å få barn mellom studier og jobb har vært vanskelig fordi du ikke har hatt rett til foreldrestipend fra Lånekassen, og mange har heller ikke opptjent rett til foreldrepenger hos en arbeidsgiver. Vi har endret reglene for foreldrestipend gjennom Lånekassen sånn at de som enten får barn i opptil 7 måneder etter fullført grad eller like før de avlegger en grad kan få foreldrestipend.

Far og barn ser ut vindu

Internasjonale muligheter

Rettighetene vi får som innbyggere av EØS er store, og Høyre i regjering har vært en garantist for EØS-avtalen. Det er bra for deg som student fordi du får helt unike studiemuligheter i Europa, med lik tilgang til norske og europeiske universiteter, og kan få gode stipendordninger som Erasmus+.