Dette har vi gjort i Akershus

Økt satsing på fornybar energi

I 2019 fikk solenergiklyngen økt offentlig støtte på inntil seks millioner kroner årlig og bedre muligheter for å bidra til at bransjen kan bli en av Norges nye ekspansive eksportbransjer. 

Blå skyer

Raskere frem og tryggere hjem med ny E6

Regjeringen har bevilget milliardbeløp til oppgradering og rehabilitering av E6.

Bedre punktlighet og pålitelighet i togtrafikken

Togstrekningen Asker-Lillestrøm har fått 250 millioner kroner til økt vedlikehold.

Foto: Snøhetta

Flere statlige arbeidsplasser

190 arbeidsplasser ved Bufetat er flyttet til Lillestrøm.

eldre damer drikker kaffe ved sin laptop

Mer leselyst og leseglede i skolebibliotekene

Skolebibliotekene i Enebakk, Hurdal og Skedsmo har fått mer penger for å øke leselysten blant nordmenn.

Flere politifolk som gir mer trygghet i hverdagen

Siden regjeringen overtok har vi fått 253 nye politifolk i Øst politidistrikt og politiet har fått penger til nye biler, nytt teknisk utstyr, mer trening og nye digitale systemer.

Bedre beredskap i Akershus for et tryggere Norge

Politiets nye nasjonale beredskapssenter på Taraldrud i Nordre Follo kommune har vært i full drift fra desember 2020. Her samles og øver de beste troppene i Norge, og styrker norsk beredskap.

Illustrasjon: Illustrasjon: Nordic — Office of Architecture

Styrket Universitetet i Ås

NMBU fikk bevilget 1,1 milliarder kroner til nytt bygg i 2019, slik at studenter og ansatte får en bedre hverdag. Universitetet i Ås har fått 88 nye, trygge og rimelige studentboliger.

Til kamp mot mobbing i Akershus

Ingen barn skal bli mobbet på skolen. Vi har fått 500.000 kroner til mobbeombud i Akershus.

Forbedret Norges viktigste knutepunkt – Gardemoen

Ny terminal på Oslo lufthavn Gardermoen sto klar for reisende i 2017.

Foto: Avinor – Nordic Office of Architecture – Ivan Brodery