Dette har vi gjort i Akershus

Økt satsing på fornybar energi

Med Høyre i regjering fikk i 2019 solenergiklyngen økt offentlig støtte på inntil seks millioner kroner årlig og bedre muligheter for å bidra til at bransjen kan bli en av Norges nye ekspansive eksportbransjer. 

Blå skyer

Raskere frem og tryggere hjem med ny E6

Høyre i regjering bevilget milliardbeløp til oppgradering og rehabilitering av E6.

Bedre punktlighet og pålitelighet i togtrafikken

Med Høyre i regjering fikk togstrekningen Asker-Lillestrøm 250 millioner kroner til økt vedlikehold.

Foto: Snøhetta

Flere statlige arbeidsplasser

Høyre i regjering flyttet 190 arbeidsplasser ved Bufetat til Lillestrøm.

eldre damer drikker kaffe ved sin laptop

Mer leselyst og leseglede i skolebibliotekene

Med Høyre i regjering fikk skolebibliotekene i Enebakk, Hurdal og Skedsmo mer penger for å øke leselysten blant nordmenn.

Flere politifolk som gir mer trygghet i hverdagen

Siden Høyre overtok regjeringen har vi fått 253 nye politifolk i Øst politidistrikt og politiet har fått penger til nye biler, nytt teknisk utstyr, mer trening og nye digitale systemer.

mange politi

Bedre beredskap i Akershus for et tryggere Norge

Høyre i regjering sørget for at Politiets nye nasjonale beredskapssenter på Taraldrud i Nordre Follo kommune kom i full drift fra desember 2020. Her samles og øver de beste troppene i Norge, og styrker norsk beredskap.

Illustrasjon: Illustrasjon: Nordic — Office of Architecture

Styrket Universitetet i Ås

Høyre i regjering bevilget 1,1 milliarder kroner til NMBU til nytt bygg i 2019, slik at studenter og ansatte får en bedre hverdag. Universitetet i Ås har fått 88 nye, trygge og rimelige studentboliger.

Group of students sitting and working together

Til kamp mot mobbing i Akershus

Ingen barn skal bli mobbet på skolen. Høyre i regjering ga 500.000 kroner til mobbeombud i Akershus.

Forbedret Norges viktigste knutepunkt – Gardemoen

Med Høyre i regjering sto ny terminal på Oslo lufthavn Gardermoen klar for reisende i 2017.

Foto: Avinor – Nordic Office of Architecture – Ivan Brodery