Dette har vi gjort i Buskerud

Historisk samferdselsløft

I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det foreløpig fordelt 41 350 millioner kroner til prosjekter i Buskerud. Blant annet E16 Eggemoen – Jevnaker – Olum og Rv 23 Oslofjordforbindelsen.

Nytt sykehus i Drammen

Du skal få god helsehjelp når du trenger det. Derfor har regjeringen bestemt at Drammen skal få nytt sykehus.

Flere statlige arbeidsplasser

Vi har som hovedregel at nye statlige virksomheter og arbeidsplasser skal plasseres utenfor Oslo. For eksempel har Regelrådet blitt lokalisert i Hønefoss.

eldre damer drikker kaffe ved sin laptop

Flere politifolk som gir mer trygghet i hverdagen

Siden regjeringen overtok har vi fått 87 nye politifolk i Sør-Øst politidistrikt og politiet har fått penger til nye biler, nytt teknisk utstyr, mer trening og nye digitale systemer.

Politi i refleksvester. Illustrasjon

Styrket viktige velferdstjenester

Høyre har styrket Vikens frie inntekter med 2 033 millioner kroner mer i 2020.

Universitet i Sørøst-Norge

Bevilgningene til høyere utdanning har blitt trappet opp etter «hvileskjæret» under de rødgrønne.

Voksen student på et universitetsbibliotek

Styrket innovasjon i næringslivet

Høyre i regjering har gitt mer til spesielt innovative bedrifter gjennom Forskningsrådet. I Buskerud har for eksempel Norsonic, Conexus, og Form-Tek fått midler.

Sikret vern av natur med nye naturreservater

Høyre i regjering har opprettet to naturreservater: Jondalsåsen og Kjerkebergåsen.

løssnøføre på hafjell

Bedre kollektivtransport for en enklere hverdag

Regjeringen har hatt en sterk satsing på utbygging og forbedring av kollektivtransporten.

Bedre jernbane

Bevilgningene til jernbane har økt betydelig etter at Høyre kom inn i regjering. Omorganisering av jernbanesektoren skaper bedre togtilbud og mer jernbane for pengene.

Foto: Snøhetta