Dette har vi gjort i Buskerud

Historisk samferdselsløft

I Nasjonal transportplan 2018-2029 fordelte Høyre i regjering 41 350 millioner kroner til prosjekter i Buskerud. Blant annet E16 Eggemoen – Jevnaker – Olum og Rv 23 Oslofjordforbindelsen.

Nytt sykehus i Drammen

Du skal få god helsehjelp når du trenger det. Derfor bestemte Høyre i regjering at Drammen skal få nytt sykehus.

Flere statlige arbeidsplasser

Høyre i regjering hadde som hovedregel at nye statlige virksomheter og arbeidsplasser skal plasseres utenfor Oslo. For eksempel har Regelrådet blitt lokalisert i Hønefoss.

eldre damer drikker kaffe ved sin laptop

Flere politifolk som gir mer trygghet i hverdagen

Høyre i regjering har vi fått 87 nye politifolk i Sør-Øst politidistrikt og politiet har fått penger til nye biler, nytt teknisk utstyr, mer trening og nye digitale systemer.

Politi i refleksvester. Illustrasjon

Styrket viktige velferdstjenester

Høyre har styrket Vikens frie inntekter med 2 033 millioner kroner mer i 2020.

Universitet i Sørøst-Norge

Bevilgningene til høyere utdanning har blitt trappet opp med Høyre i regjering etter «hvileskjæret» under de rødgrønne.

Voksen student på et universitetsbibliotek

Styrket innovasjon i næringslivet

Høyre i regjering har gitt mer til spesielt innovative bedrifter gjennom Forskningsrådet. I Buskerud har for eksempel Norsonic, Conexus, og Form-Tek fått midler.

Sikret vern av natur med nye naturreservater

Høyre i regjering har opprettet to naturreservater: Jondalsåsen og Kjerkebergåsen.

løssnøføre på hafjell

Bedre kollektivtransport for en enklere hverdag

Høyre i regjering har hatt en sterk satsing på utbygging og forbedring av kollektivtransporten.

Bedre jernbane

Bevilgningene til jernbane har økt betydelig etter at Høyre kom inn i regjering. Omorganisering av jernbanesektoren skaper bedre togtilbud og mer jernbane for pengene.

Foto: Snøhetta