Dette har vi gjort i Hedmark

Historisk satsing på samferdsel

Regjeringen har prioritert E6-strekningen Kolomoen – Moelv, som nå blir ferdigstilt på rekordtid i 2021.

Foto: Nye Veier AS

Bedre helsehjelp når du trenger det

Innføring av fritt sykehusvalg har medført at Tynset sykehus har fått økte inntekter. Det gjør at flere kan få hjelp raskere.

Flere politifolk som gir trygghet i hverdagen

Innlandet politidistrikt har fått 113 nye politistillinger siden oktober 2013. Det trygger fylket vårt.

Sterkere og mer attraktiv høyskole

Høgskolen i Innlandet er styrket med flere studieplasser og ansatte. Det er også opprettet et helt nytt og spennende studium på Høgskolen i Innlandet i Virtual Reality (VR) og Augmented Reality.

Styrket Hedmark som forsvarsfylke

Det planlegges en ny felles rekruttskole for Hæren på Terningmoen. Det vil gi mer aktivitet i Østerdalen Garnison.

Flere statlige arbeidsplasser

Høyre i regjering har opprettet Norsk helsearkiv på Tynset, som har gitt hele 58 nye arbeidsplasser.

Styrket lokaldemokrati og lokal selvråderett

Høyre i regjering har endret forvaltning av plan- og bygningsloven. Kommunene får nå medhold i 9 av 10 innsigelsessaker.

Mer kunnskap og mestring i skolen

Hedmark har fått øremerkede midler til flere lærere på 1-10. Trinn. Dette bidrar til å gjøre skolehverdagen til elevene bedre.

Bedre helsehjelp når du trenger det

Vi har stilt krav til at alle kommuner skal ha psykolog, løftet eldreomsorgen og redusert helsekøene jevnt siden regjeringen overtok i 2013.

Bredbånd til flere i Innlandet

I forrige statsbudsjett fikk Innlandet fylke 75 millioner kroner til bredbåndsutvikling.