Dette har vi gjort i Hedmark

Historisk satsing på samferdsel

Høyre i regjering prioriterte E6-strekningen Kolomoen – Moelv, som ble ferdigstilt på rekordtid i 2020.

Foto: Nye Veier AS

veiskilt av nye E6

Flere politifolk som gir trygghet i hverdagen

Med Høyre i regjering fikk Innlandet politidistrikt 132 nye politistillinger siden oktober 2013. Det trygger fylket vårt.

To politimenn.

Sterkere og mer attraktiv høyskole

Med Høyre i regjering er Høgskolen i Innlandet styrket med flere studieplasser og ansatte. Det er også opprettet et helt nytt og spennende studium på Høgskolen i Innlandet i Virtual Reality (VR) og Augmented Reality.

Group of students sitting and working together

Styrket Hedmark som forsvarsregion

Høyre i regjering sørget for at det blir ny felles rekruttskole for Hæren på Terningmoen. Det vil gi mer aktivitet i Østerdalen Garnison.

Styrket lokaldemokrati og lokal selvråderett

Høyre i regjering endret forvaltning av plan- og bygningsloven. Kommunene får nå medhold i 9 av 10 innsigelsessaker.

Mer kunnskap og mestring i skolen

Høyre i regjering sørget for at Hedmark fikk øremerkede midler til flere lærere på 1-10. Trinn. Dette bidrar til å gjøre skolehverdagen til elevene bedre.

Barn som smiler i klasserommet.

Bredbånd til flere i Innlandet

Med Høyre i regjering fikk Innlandet fylke 75 millioner kroner til bredbåndsutvikling i forrige statsbudsjett.

Flere statlige arbeidsplasser

Høyre i regjering opprettet Norsk helsearkiv på Tynset, som har gitt hele 58 nye arbeidsplasser. Regjeringen har også bestemt å lokalisere Helsedataservice til Tynset. Dette betyr mye for fagmiljøet på Tynset.

bioingeniør som titter i et mikroskop

Bedre helsehjelp når du trenger det

Høyre-regjeringens innføring av fritt sykehusvalg har medført at Tynset sykehus har fått økte inntekter. Det gjør at flere kan få hjelp raskere.