Dette har vi gjort i Nord-Trøndelag

Nye og bedre veier

Ny og sammenhengende E6 – vei fra Ulsberg i sør til Åsen i nord. 110 km/t standard, og fire felt store deler av strekningen. E6 er Trøndelags hovedtransportåre.

Mer kunnskap i skolen og tidlig innsats for barna

Mobbetallene går ned, gjennomføringen går opp, elevene får bedre karakterer i grunnskolen, flere elever søker seg til yrkesfag og fraværet går ned.

Ung elev som sitter på skolepulten sin

Bedre helsehjelp når du trenger det

Vi har stilt krav til at alle kommuner skal ha psykolog, løftet eldreomsorgen og redusert helsekøene. Ventetidene er nå 13 dager kortere i Helse Midt-Norge sammenlignet med 2013.

Doktor som bruker stetostkop på ung pasient

Flere politifolk som gir trygghet i hverdagen

Siden regjeringen overtok har vi fått 169 nye politifolk i Trøndelag politidistrikt og politiet har fått penger til nye biler, nytt teknisk utstyr, mer trening og nye digitale systemer.  

Mer produksjon i landbruket med Høyre

Inntektene til bøndene øker, produksjonsveksten er sterkere og en stadig større andel bønder oppgir at økonomien på bruket har utviklet seg positivt de siste fem årene.

Bedre helsetilbud

Vi har stilt krav til at alle kommuner skal ha psykolog, løftet eldreomsorgen ved å ha fokus på å leve hele livet og redusert helsekøene jevnt siden regjeringen overtok i 2013.

Bedre flom- og skredsikring

Sikringstiltak i Trøndelag ble prioritert i 2018, herunder sikring mot kvikkleireskred i Klæbu og Melhus, Stjørdal og Meråker kommuner. Av disse får Trøndelag 72,4 millioner kroner til å sikre fylkesveiene.

Mer kunnskap og mestring i skolen

I 2018 fikk 606 lærere i Trøndelag tilbud om videreutdanning. Dette innebærer en økning på 67 % flere lærere som tar videreutdanning fra 2014 til 2018.

Barn som smiler i klasserommet.

Løft for teknologiutviklingen

Høyre har gitt mer enn 10 milliarder mer til forskning de siste seks årene.

Kulturregionen Trøndelag styrket

Nybygg for Samien Sijte. Regjeringen har gitt penger for å starte byggingen av sørsamisk museum og kultursenter i Snåsa.