Dette har vi gjort i Nordland

Nye, tryggere og bedre veier i Nordland

Store deler av E6 gjennom Helgeland har fått gjennomgående bedre standard. I nordfylket bygges Hålogalandsvegen til en prislapp på 8,7 milliarder kroner.

Styrket havbruksnæringen

Kommunene i Nordland og Nordland fylkeskommune har fått tilført over en halv milliard ekstra fra Havbruksfondet til å bruke på bedre, enklere og mer effektive tjenester de to siste årene.

Sterkere forsvar i nord

Høyre har snudd nedbyggingen av Forsvaret til en solid oppbygging. Evenes blir hovedbase for nye maritime patruljefly og fremskutt base for F-35 kampfly.

Nord-Norgelinjen

Regjeringen bevilger 75 millioner til en ny godsrute på sjø. Denne sjøruten vil fjerne tusenvis av godstog fra veiene og over på lasteskip mellom Bodø og Tromsø.

Mer kunnskap og kvalitet i skolen

Siden Høyre kom i regjering, har rundt 34 000 lærere fått tilbud om videreutdanning i ulike fag nasjonalt. Det er en tredobling sammenlignet med regjeringen før. 

Andøya Spaceport

Regjeringen vil gi Andøya Space Center opptil 365 millioner kroner i finansiering for å bygge Andøya Spaceport. Andøya Spaceport vil være viktig for lokalt, nasjonalt og internasjonalt næringsliv.

En bedre helsetjeneste når du trenger det

Det skal bygges nytt sykehus i Narvik til 2,2 milliarder kroner. I tillegg har helseministeren vedtatt ny struktur for sykehusene på Helgeland, med hovedsykehus i Sandnessjøen og omegn, og akuttsykehus på Mo i Rana.

Flere politifolk i Nordland

Regjeringen har styrket politiet, og i Nordland er det nå 51 flere politistillinger enn i 2013. Flere politifolk i Nordland gir mer trygghet.

Kulturell oppblomstring

Regjeringen har lovet inntil 100 millioner i statsgaranti slik at Bodø blir Europeisk kulturhovedstad i 2024. Med det blir Bodø den første europeiske kulturhovedstaden nord for Polarsirkelen.

Brønnøysundregistrene

Ny registerplattform for Brønnøysundregistrene i Brønnøysund er derfor på plass. Det sikrer et robust, teknologisk miljø i Nordland.