Dette har vi gjort i Nordland

Nye, tryggere og bedre veier i Nordland

Store deler av E6 gjennom Helgeland har med Høyre i regjering fått gjennomgående bedre standard. I nordfylket bygges Hålogalandsvegen til en prislapp på 8,7 milliarder kroner.

Styrket havbruksnæringen

Kommunene i Nordland og Nordland fylkeskommune har med Høyre i regjering fått tilført over en halv milliard ekstra fra Havbruksfondet til å bruke på bedre, enklere og mer effektive tjenester de to siste årene.

Sterkere forsvar i nord

Høyre i regjering snudde nedbyggingen av Forsvaret til en solid oppbygging. Evenes blir hovedbase for nye maritime patruljefly og fremskutt base for F-35 kampfly.

Nord-Norgelinjen

Høyre-regjeringen bevilget 75 millioner til en ny godsrute på sjø. Denne sjøruten vil fjerne tusenvis av godstog fra veiene og over på lasteskip mellom Bodø og Tromsø.

Mer kunnskap og kvalitet i skolen

Siden Høyre kom i regjering, har rundt 34 000 lærere fått tilbud om videreutdanning i ulike fag nasjonalt. Det er en tredobling sammenlignet med regjeringen før. 

Andøya Spaceport

Høyre i regjering ga Andøya Space Center opptil 365 millioner kroner i finansiering for å bygge Andøya Spaceport. Andøya Spaceport vil være viktig for lokalt, nasjonalt og internasjonalt næringsliv.

En bedre helsetjeneste når du trenger det

Høyre i regjering vedtok at det skal bygges nytt sykehus i Narvik til 2,2 milliarder kroner. I tillegg vedtok vi ny struktur for sykehusene på Helgeland, med hovedsykehus i Sandnessjøen og omegn, og akuttsykehus på Mo i Rana.

Flere politifolk i Nordland

Høyre-regjeringen har styrket politiet, og i Nordland er det nå 51 flere politistillinger enn i 2013. Flere politifolk i Nordland gir mer trygghet.

mange politi

Kulturell oppblomstring

Høyre i regjering lovet inntil 100 millioner i statsgaranti slik at Bodø blir Europeisk kulturhovedstad i 2024. Med det blir Bodø den første europeiske kulturhovedstaden nord for Polarsirkelen.

Brønnøysundregistrene

Høyre i regjering sørget for at ny registerplattform for Brønnøysundregistrene i Brønnøysund er på plass. Det sikrer et robust, teknologisk miljø i Nordland.