Dette har vi gjort i Oppland

bilde av trær hvor en kan skimte lillehammer og innsjøen i bakgrunnen

Historisk samferdselsløft

Høyre i regjering satt i gang omfattende utbygging på både E6, Rv4 og E16. Særlig Valdres, Hadeland og Gudbrandsdalen har fått midler til utbedring.

Styrket fagskoler

Høyre i regjering etablerte Norges første høyskole for fagarbeidere på Gjøvik. Dette er viktig for å styrke yrkesfagene.

Bedre fjellpolitikk

Høyre i regjering forenklet utmarksforvaltningen, forvaltning av fjellet og fjellstyrenes rolle. Dette er viktig for arealpolitikken og forvaltningen av nasjonalparkene.

Bedre jernbane

Med Høyre i regjering fikk Gjøvikbanen splitter nye Flirt togsett, og når banen er oppgradert ved utgangen av 2022 kan det kjøre ett persontog i timen mellom Oslo og Gjøvik og Oslo og Jaren. I tillegg vil kapasiteten for godstog bli større. Dette gjør det lettere for pendlere, og gir reisende en bedre opplevelse.

Foto: Snøhetta

Mer idrett og bedre folkehelse  

Høyre-regjeringen ga tilskudd til de nasjonale anleggene i bob- og akebanen i Lillehammer og til alpinanlegget i Hafjell.

løssnøføre på hafjell

Flere arbeidsplasser lokalt og aktivt næringsliv

Høyre i regjering sørget for reduksjoner i formuesskatt og selskapsskatt for å gjøre det lettere å skape lokale arbeidsplasser. Det har vært viktig for å styrke næringslivet i Oppland.

Full støtte til Cyberforsvaret på Jørstadmoen

Høyre i regjering styrket Cyberforsvaret på Lillehammer. Dette er viktig for både nasjonal sikkerhet og for Innlandets fortsatte posisjon innen forsvar og forsvarsindustri.

Flere trygge og rimelige studentboliger

Både NTNU på Gjøvik og Høyskolen på Lillehammer har fått flere studentboliger med Høyre i regjering. Det gjør byene våre mer attraktive for studentene.

Et levende kulturliv

Høyre i regjering har over flere statsbudsjett gitt bevilgninger til både Valdresmusea, Mjøsmuseet og Lillehammer museum.

Mer forskning og innovasjon

Næringslivet i Oppland – særlig miljøene rundt NCE på Raufoss har med Høyre i regjering fått over 200 millioner kroner i næringsrettet støtte fra Næringsdepartementet og Innovasjon Norge.

studenter som forsker