Dette har vi gjort i Østfold

Snekke på solfylt fjord

Støtte til sjødrone

I 2019 mottok Asko prosjektstøtte fra Enova på gjennomføring av prosjektet om å etablere havn for sjødrone som skal gå mellom Moss og Holmestrand. Nå går det fra prosjekt til realisering. 

Illustrasjon: Naval Dynamics

Bedre veier med ny E18

E18 nærmer seg ferdigstilling med moderne 4-felt gjennom Indre Østfold kommune.

Flere arbeidsplasser

Regjeringen har styrket Helfo i Fredrikstad som nå omfatter nærmere 100 lokale arbeidsplasser. 

Mer robust togtilbud

Utbygging av nytt dobbeltsporet jernbane mellom Oslo og Ski og gjennom Moss, inkludert ny stasjon. Planarbeidene for strekningen Råde – svenskegrensen pågår. 

Foto: Snøhetta

Økt satsing på klimateknologi

Gjennom forskningsrådet og Climit støtter regjeringen Borg CO2 AS. Dette er et selskap med kompetanse og konkrete planer til å utvikle karbonfangst og lagring fra de samlede industrielle aktiviteter i Nedre Glomma og store deler av Østlandet for øvrig.

Mer grønn innovasjon

I Halden har hjørnesteinsbedriften, Norske Skog Saugbrugs, fått innvilget CO2 kompensasjon på lik linje med andre bedrifter. Det har bidratt til å trygge flere hundre arbeidsplasser.

Foto: Norske Skog Saugbrugs

Bedre kvalitet i eldreomsorgen

Regjeringen har gitt prosjektmidler på fem millioner kroner i fire år til prosjektet «Innovativ rehabilitering» på Helsehuset i Askim.

Farleden inn til Halden

Regjeringen har tatt store skritt for å løse utfordringene knyttet til farleden inn til Halden. Begrensningene her hemmer utviklingen til Nexans som er verdensledende på produksjon av energi- og telekommunikasjonskabler.

Sikret St. Olavs Vold som industriminne

St. Olavs Vold i Sarpsborg har fått støtte til å sikre det som er et viktig minne om Norges industrialisering.

Bedre helsehjelp når du trenger det

Vi har stilt krav til at alle kommuner skal ha psykolog, løftet eldreomsorgen og redusert helsekøene jevnt siden regjeringen overtok i 2013.