Dette har vi gjort i Østfold

Snekke på solfylt fjord

Støtte til sjødrone

I 2019 mottok Asko prosjektstøtte fra Enova på gjennomføring av prosjektet om å etablere havn for sjødrone som skal gå mellom Moss og Holmestrand. Dermed gikk det fra prosjekt til realisering. 

Illustrasjon: Naval Dynamics

Bedre veier med ny E18

Høyre bidro i regjering til at E18 nærmer seg ferdigstilling med moderne 4-felt gjennom Indre Østfold kommune.

Flere arbeidsplasser

Høyre i regjering styrket Helfo i Fredrikstad som nå omfatter nærmere 100 lokale arbeidsplasser. 

Mer robust togtilbud

Høyre i regjering sørget for utbygging av nytt dobbeltsporet jernbane mellom Oslo og Ski og gjennom Moss, inkludert ny stasjon. 

Foto: Snøhetta

Økt satsing på klimateknologi

Gjennom forskningsrådet og Climit støttet Høyre i regjering Borg CO2 AS. Dette er et selskap med kompetanse og konkrete planer til å utvikle karbonfangst og lagring fra de samlede industrielle aktiviteter i Nedre Glomma og store deler av Østlandet for øvrig.

Mer grønn innovasjon

I Halden fikk hjørnesteinsbedriften, Norske Skog Saugbrugs med Høyre i regjering innvilget CO2-kompensasjon på lik linje med andre bedrifter. Det har bidratt til å trygge flere hundre arbeidsplasser.

Foto: Norske Skog Saugbrugs

Bedre kvalitet i eldreomsorgen

Høyre ga i regjering prosjektmidler på fem millioner kroner i fire år til prosjektet «Innovativ rehabilitering» på Helsehuset i Askim.

Farleden inn til Halden

Høyre i regjering tok store skritt for å løse utfordringene knyttet til farleden inn til Halden. Begrensningene her hemmer utviklingen til Nexans som er verdensledende på produksjon av energi- og telekommunikasjonskabler.

Sikret St. Olavs Vold som industriminne

St. Olavs Vold i Sarpsborg fikk med Høyre i regjering støtte til å sikre det som er et viktig minne om Norges industrialisering.

Bedre helsehjelp når du trenger det

Høyre stilte i regjering krav til at alle kommuner skal ha psykolog, løftet eldreomsorgen og redusert helsekøene jevnt siden regjeringen overtok i 2013.