Dette har vi gjort i Rogaland

Pilotanlegg på Hydro Karmøy

Høyres satset i regjering stort på at Enova skullr bidra til at industrien kan utvikle nye klimavennlige teknologiske løsninger. Hydro Karmøy har fått 1,5 milliarder kroner til et pilotanlegg for energi- og klimaeffektiv aluminiumsproduksjon.

Nytt sykehus i Stavanger

Ved å gi penger til nytt sykehus i Stavanger sikret Høyre at befolkningen i Rogaland får et godt og trygt sykehustilbud i 2024.

Ryfast

Ryfast er et nettverk av tunneler som binder Stavanger og Ryfylke sammen. På Høyres vakt er kjøretiden mellom Stavanger og Tau nå redusert til 20 minutter.

Nytt akuttsykehus

Høyre i regjering sørget for utbygging og modernisering av sykehuset i Haugesund.

Nysnø – Fornybarfondet

Høyre i regjering opprettet fornybarfondet «Nysnø» i Stavanger. Nysnø bidrar til å redusere klimagassutslipp gjennom investeringer og på den måten bygge fremtidens lavutslippssamfunn. Dette bidrar til kompetansearbeidsplasser i Rogaland og lønnsomme grønne jobber.

Rogfast vil knytte Rogaland tettere sammen

Høyre i regjering bidro til at E39 får verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel. Det vil redusere reisetiden mellom Stavanger og Bergen med 40 minutter. Dette gir store muligheter for næringslivet på Vestlandet.

Nye studieplasser innen IKT ved Universitetet i Stavanger

Høyre sørget for at Universitetet i Stavanger fikk støtte til å opprette 50 nye studieplasser i IKT.

462 studieplasser er opprettet i Rogaland

Høyre-regjeringen opprettet 462 studieplasser i Rogaland. Dette er studieplasser innen blant annet viktige områder som IKT og helse.

Raskere og mer miljøvennlige fremkomstmidler

Høyre i regjering sørget for at Rogaland investerte for å få flere avganger, flere innovasjonsprosjekter og en effektiv fremdrift om det gjelder båt, buss, fly eller sykkel.

Store investeringer i olje og gass gir aktivitet i industrien og store utslippskutt

Høyre fortsatte elektrifiseringen av norsk olje og gass gjennom store investeringer som elektrifiseringen av Johan Sverdrup, som har gitt 80-90% reduksjon i CO2-utslippene.