Dette har vi gjort i Sør-Trøndelag

Mer kunnskap i skolen og tidlig innsats for barna

Mobbetallene går ned, gjennomføringen går opp, elevene får bedre karakterer i grunnskolen, flere elever søker seg til yrkesfag og fraværet går ned.

Bedre helsehjelp når du trenger det

Ventetidene er nå 13 dager kortere i Helse Midt-Norge sammenlignet med 2013. Sykehusøkonomien har blitt styrket med Høyre i regjering, og sykehusene kan behandle flere raskere.

Flere politifolk som gir mer trygghet i hverdagen

Siden regjeringen overtok har vi fått 169 nye politifolk i Trøndelag politidistrikt og politiet har fått penger til nye biler, nytt teknisk utstyr, mer trening og nye digitale systemer.

Politi i refleksvester. Illustrasjon

Et sterkt forsvar i Trøndelag er viktig for et trygt Norge

Forsvaret har vært gjennom et viktig løft med blant annet nye jagerfly, oppgradert NASAMS luftvern og på sikt langtrekkende luftvern.

Enklere hverdag med kollektivløft

Nå finansierer staten 66% av store kollektivinvesteringer i Trondheimsregionen. I tillegg er det gitt 100 millioner kroner til etappevis elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen.

Raskere frem og tryggere hjem med ny E6

Ny og tryggere E6 bygges hovedsakelig med 110 km/t-standard og fire felt mellom Ulsberg i sør og Åsen i nord.

Bredbånd til flere i Trøndelag

Bare de fem siste årene, er tilskuddene til bredbånd i Trøndelag økt med 184 millioner kroner.

Styrking av teknologiregionen Trøndelag

Viktige kunnskapsinstitusjoner som NTNU og SINTEF i teknologihovedstaden Trondheim har blitt styrket.

Flere jobber og mer innovasjon i havbruksnæringen

Gjennom bruk av utviklingskonsesjoner har Høyre lagt til rette for innovasjon og ny teknologi i havbruksnæringen.