Dette har vi gjort i Sør-Trøndelag

Mer kunnskap i skolen og tidlig innsats for barna

Med Høyre i regjering gikk mobbetallene ned, gjennomføringen opp, elevene får bedre karakterer i grunnskolen, flere elever søker seg til yrkesfag og fraværet går ned.

Bedre helsehjelp når du trenger det

Ventetidene er nå 13 dager kortere i Helse Midt-Norge sammenlignet med 2013. Sykehusøkonomien har blitt styrket med Høyre i regjering, og sykehusene kan behandle flere raskere.

Flere politifolk som gir mer trygghet i hverdagen

Med Høyre i regjering har vi fått 169 nye politifolk i Trøndelag politidistrikt og politiet har fått penger til nye biler, nytt teknisk utstyr, mer trening og nye digitale systemer.

Politi i refleksvester. Illustrasjon

Et sterkt forsvar i Trøndelag er viktig for et trygt Norge

Med Høyre i regjering har Forsvaret vært gjennom et viktig løft med blant annet nye jagerfly, oppgradert NASAMS luftvern og på sikt langtrekkende luftvern.

Enklere hverdag med kollektivløft

Høyre i regjering har sørget for at staten finansierer 66 prosent av store kollektivinvesteringer i Trondheimsregionen. I tillegg er det gitt 100 millioner kroner til etappevis elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen.

Raskere frem og tryggere hjem med ny E6

Høyre i regjering sørget for at det ble bygget ny og tryggere E6, hovedsakelig med 110 km/t-standard og fire felt mellom Ulsberg i sør og Åsen i nord.

Bredbånd til flere i Trøndelag

Med Høyre i regjering er, bare de fem siste årene, tilskuddene til bredbånd i Trøndelag økt med 184 millioner kroner.

Styrking av teknologiregionen Trøndelag

Med Høyre i regjering ble viktige kunnskapsinstitusjoner som NTNU og SINTEF i teknologihovedstaden Trondheim styrket.

Flere jobber og mer innovasjon i havbruksnæringen

Gjennom bruk av utviklingskonsesjoner har Høyre lagt til rette for innovasjon og ny teknologi i havbruksnæringen.