Dette har vi gjort i Telemark

Mer og bedre vei

Høyre i regjering sørget for at samferdselsprosjektene E134, E18, RV41 og Rv36 har ført til at folk og gods kommer raskere og tryggere frem. 

Mer innovasjon i Telemark med Høyre

Høyre i regjering økte potten til Innovasjon Norge slik at flere bedrifter kunne realisere sine drømmer, og skape flere arbeidsplasser.

Styrket kulturtilbud for oss i Telemark

På Høyres vakt har Riksantikvaren bevilget penger til Rjukan-Notodden verdensarv, slik at vi kan bevare viktige objekter fra historien. Vi ga også penger til blant annet tungtvannskjelleren og Vinjesenteret.

Bedre helsetilbud når du trenger det

Gjennom nasjonal sykehusplan sørget Høyre i regjering for å sikre akuttfunksjon på to av sykehusene: Notodden og Skien. Nytt strålesenter på sykehuset i Telemark vil gi innbyggerne et bedre behandlingstilbud.  

Bedre skole med muligheter for alle

Med flere landslinjer, blant annet på Rjukan VGS, Notodden VGS og Nome VGS, har elevene fått et bredt og variert studietilbud mens Høyre var i regjering. 

Mer og bedre jernbane

Mens Høyre var i regjering ble Porsgrunn – Farriseidet (Eidangerparsellen) med 22,5 km med dobbeltspor mellom Porsgrunn og Larvik som reduserte reisetiden med 20 minutter.

Foto: Snøhetta

Bedre næringsutvikling

Yara Birkeland, verdens første selvkjørende containerskip skal frakte gjødsel fra Yaras fabrikker i Porsgrunn til havnene i Brevik og Larvik. Høyre sørget for statlig støtte gjennom Enova 133 mill. Skipet blir bygget av VARD i Brevik.

Styrket flom- og skredsikringen i Telemark

Høyre bevilget i regjering mye til forebygging av flom- og skredskader. Sikringstiltak i Telemark er blitt særlig prioritert, herunder sikringstiltak for å redusere faren for kvikkleireskred i Skien kommune.

Til kamp mot mobbing

Høyre i regjering sørget for at Telemark fikk 500.000 kroner i statlige midler til ny ordning med fylkesvis mobbeombud for å bekjempe mobbing.

Sikret drift av Notodden flyplass

Høyre i regjering sørget for at statlig støtte på 15 millioner kroner sikret drift av den ikke-statlige flyplassen.