Dette har vi gjort i Troms

Ny flyterminal i Tromsø

Regjeringen har bevilget penger til ny terminal på Tromsø Lufthavn. Utbyggingen vil koste over en milliard kroner, og vil være et løft for hele regionen.

Ny redningshelikopterbase i Tromsø

En ny redningshelikopterbase i Tromsø vil dekke de hullene som tidligere har vært i beredskapskartet. Det vil gjøre det tryggere å ferdes på sjø og land i fylket.

Flere studieplasser ved Universitetet i Tromsø

UiT har de siste årene opplevde flere søkere og også fått tildelt nye studieplasser for å utvikle seg som kunnskapsinstitusjon i nord.

Flere gjennomfører videregående i Troms

Stadig flere gjennomfører videregående opplæring i Troms etter at regjeringen innførte fraværsgrensa.

Styrking av Forsvaret i Nord-Norge

Regjeringen har foreslått å etablere en fjerde bataljon i Indre Troms, og gå til innkjøp av nye stridsvogner til Hæren. Dette bidrar til økt en styrking av Brigade Nord, og å øke beredskapen i tiden fremover.

forsvar

Ekstra penger til skolehelsetjenesten

Siden 2014 har regjeringen bevilget over 1,3 milliarder kroner til å styrke helsestasjoner og skolehelsetjenesten.

sykepleier snakker med far og barn

Nye og bedre veier

Regjeringen har bevilget nesten 700 millioner til utbygging av E6 Indre Nordnes – Skardalen. I tillegg får Troms 402 millioner kroner til tunnelrehabilitering på E6. Dette er viktige bidrag til å fornye, forbedre og trygge veiene i Troms.

Etablering av PET-Senter i Tromsø

Etablering av et PET-Senter i Tromsø sikrer et moderne sykehusbygg og bidrar til at kreftpasienter får bedre behandling og hjelp til å komme tilbake etter sykdommen.

Nytt kompetansesenter for hav og arktiske spørsmål i Tromsø

Regjeringen har etablert et kompetansesenter i Tromsø som jobber for bærekraftig utvikling av havnæringene, og som tilrettelegger for samarbeid mellom kompetansemiljøer.