Dette har vi gjort i Vestfold

svaberg og havblikk

Nyere, bedre og tryggere veier

Firefelts motorvei ble ferdigstilt gjennom Vestfold, og med Høyre i regjering har satsingen på samferdsel økt med 80 prosent.

Sikret drift av Sandefjord lufthavn

Høyre-regjeringen ga Sandefjord Lufthavn Torp bedre og mer rettferdige vilkår.

vinge på et fly over vakkert skydekket

Gullalder for jernbane i Vestfold

Med Høyre i regjering startet utbyggingen av to etapper som har stor betydning for antall togavganger og som gir dobbeltspor mellom Drammen og Tønsberg.

Foto: Snøhetta

Etablering av Akrimsenter i Tønsberg

Høyre i regjering satset stort på å bekjempe arbeidslivskriminalitet de siste årene. Bare i 2016 ble 20 kriminelle aktører i regionen stanset som følge av felles kontroller.

Et sterkere forsvar

Siden Høyre tok over i 2013 ble forsvarsbudsjettet økt med 30 prosent. Vi kjøper nye kampfly, ubåter, artilleri, luftvern, overvåkingsfly og annet viktig materiell for å styrke landets sikkerhet.

Bedre psykisk helsetjeneste for alle

I Vestfold har Høyre har sørget for at samtlige kommuner har egen psykolog som skal bidra til å gjøre kommunene bedre på å ta vare på innbyggernes psykiske helse.

Flere politifolk som gir trygghet i hverdagen

PÅ Høyres vakt ble det i Sør-Øst politidistrikt er det siden 2013 blitt etablert 87 nye politistillinger.

Politi i refleksvester. Illustrasjon

Flere inkluderes

Høyre har gjort det mulig for langt flere å gå fra uføretrygd til varig tilrettelagt arbeid (VTA).

Rensing av Sandefjordsfjorden

I 2016 startet arbeidet med å bli kvitt farlige miljøgifter i Sandefjordsfjorden, og er blant de største miljøprosjektene i norske fjorder noensinne.

Støtte til landstrøm for hybridferge i Sandefjord

I 2017 åpnet det nye landstrømanlegget i Sandefjord. Anlegget er dimensjonert for både Color Viking og verdens største plug-in hybrid skip MS Color Hybrid.

Foto: Octocopterfilm/Glenn Walmann