Dette har vi gjort i Vestfold

svaberg og havblikk

Nyere, bedre og tryggere veier

I denne regjeringsperioden ble firefelts motorvei ferdigstilt gjennom Vestfold, og med Høyre i regjering har satsingen på samferdsel økt med 80 prosent.

Sikret drift av Sandefjord lufthavn

Regjeringen har gitt Sandefjord Lufthavn Torp bedre og mer rettferdige vilkår.

vinge på et fly over vakkert skydekket

Gullalder for jernbane i Vestfold

Vi er i gang med utbyggingen av to etapper som har stor betydning for antall togavganger og som gir dobbeltspor mellom Drammen og Tønsberg.

Foto: Snøhetta

Etablering av Akrimsenter i Tønsberg

Regjeringen har satset stort på å bekjempe arbeidslivskriminalitet de siste årene. Bare i 2016 ble 20 kriminelle aktører i regionen stanset som følge av felles kontroller.

Et sterkere forsvar

Siden 2013 er forsvarsbudsjettet økt med 30 prosent. Vi kjøper nye kampfly, ubåter, artilleri, luftvern, overvåkingsfly og annet viktig materiell for å styrke landets sikkerhet.

Bedre psykisk helsetjeneste for alle

I Vestfold har Høyre har sørget for at samtlige kommuner har egen psykolog som skal bidra til å gjøre kommunene bedre på å ta vare på innbyggernes psykiske helse.

Flere politifolk som gir trygghet i hverdagen

I Sør-Øst politidistrikt er det siden 2013 blitt etablert 87 nye politistillinger.

Politi i refleksvester. Illustrasjon

Flere inkluderes

Høyre har gjort det mulig for langt flere å gå fra uføretrygd til varig tilrettelagt arbeid (VTA).

Rensing av Sandefjordsfjorden

I 2016 startet arbeidet med å bli kvitt farlige miljøgifter i Sandefjordsfjorden, og er blant de største miljøprosjektene i norske fjorder noensinne.

Støtte til landstrøm for hybridferge i Sandefjord

I 2017 åpnet det nye landstrømanlegget i Sandefjord. Anlegget er dimensjonert for både Color Viking og verdens største plug-in hybrid skip MS Color Hybrid.

Foto: Octocopterfilm/Glenn Walmann