Høyre får fart på Norge

Portrettfoto av Erna Solberg som smiler

Flere får vaksine, flere kommer i jobb og sammen tar vi hverdagen tilbake.

Sammen får vi fart på Norge.  

Oslo fra sjøen

Flere jobber

Vi må skape mer og inkludere flere. Norge trenger flere jobber i privat sektor. Dette er jobber som betaler for sykehus, skole og hele velferden vår.

Valget står mellom økte skatter eller flere jobber.

Flere i jobb gir mer velferd. Høyre vil gjøre Norge til et velferdssamfunn på miljøets premisser. Derfor må de nye jobbene være bærekraftige. Vi skal kutte utslippene, ikke utviklingen.

Inkludere flere

For å skape et samfunn med muligheter for alle må vi tette hullene i sikkerhetsnettet og ha et velferdssamfunn som løfter de med minst.

Den største forskjellen i Norge går mellom de som har en jobb og de som ikke har det. Derfor vil Høyre inkludere flere i arbeidslivet. Alle som kan og ønsker å jobbe skal få sjansen til det.

For å få til det vil vi senke terskelen inn i jobb, øke kompetansen til de som trenger jobb, og styrke integreringen. Det skal alltid lønne seg å jobbe. 

gutt smiler

Pasienten foran systemet  

Helsekøene har økt under krisen. De må ned slik at flere får livene sine raskere tilbake. Høyre vil skape pasientenes helsetjeneste med bedre oppfølging, større valgfrihet, mer informasjon og rask behandling.

Ventetiden er også for lang for de som sliter psykisk. God psykisk helse gir god livskvalitet. Derfor er et løft for den psykiske helsen et av Høyres viktigste prosjekter.

For å få ned helsekøene og sikre rask psykisk helsehjelp vil Høyre at det offentlige kjøper ledige plasser hos private, slik at du slipper. Da får vanlige folk, og ikke bare de med tykk lommebok, muligheten til rask behandling. 

Portrettfoto av kvinne

Kunnskap først

Høyre vil tette kunnskapshullene som pandemien har skapt i skolen. Kunnskapen barna våre får i skolen er det viktigste verktøyet de har til å skape det livet de ønsker. Derfor mener Høyre at kunnskap alltid må vinne kampen om ressursene i skolen.

Fremdeles dropper en av fem ut av videregående skole. De som fullfører videregående skole, har en mye større sjanse for å få seg jobb enn de som har droppet ut. Derfor kan vi ikke skifte fokus i skolen vekk fra kunnskap ved å fjerne kompetansekrav for lærere, fjerne fraværsgrensen og innføre skolemat.

Høyre vil heller sørge for bedre oppfølging av elever som sliter på skolen, og større utfordringer til de som ligger foran i undervisningen. 

Jente som gjør skolearbeid

Vi tror på Norge fordi vi tror på skaperkraften som bor i hver enkelt av oss.

Høyre mener det er summen av enkeltmenneskers handlinger som skaper et godt samfunn. Hvert menneske kan utgjøre en forskjell for eget liv, for hverandre, for familien og for samfunnet.

Folk skal tilbake i jobb, helsekøene skal ned og kunnskapshullene i skolen skal tettes.

Sammen skal vi ut av krisen. Og med Erna ved roret får vi fart på Norge.  

Erna Solberg smiler