Kåre Willoch (1928 – 2021)

Willoch på Høyres talerstol

Kåre Willoch er en av etterkrigstidens største politikere.
Han preget Høyre og Norge helt fra 1960-tallet og til hans siste levetid.

Her kan du lese mer om hvilken betydning han har hatt for Norge.

Foto av Kåre Willoch i svart-hvit

Kåre Isaachsen Willoch

  • Willoch var statsminister i Norge fra 1981 til 1986, og Høyres parlamentariske leder i elleve år før det.
  • Han var Høyres generalsekretær fra 1963 – 1965.
  • Willoch ble 93 år gammel. Han døde 6. desember 2021 hjemme på Ullern i Oslo.
Erna Solberg og kåre willoch

“Hans samfunnsengasjement var bredt og dypt. Selv om det aldri var tvil om hans grunnfestede liberalkonservative ståsted, evnet han også å overraske i sin analyse av aktuelle politiske spørsmål. Og om analysene var sylskarpe, var formen alltid elskverdig. Sterk i innhold, mild i form var en leveregel han alltid selv fulgte.”

Erna Solberg

Høyre-regjering

Foto av Statsminister Kåre Willoch med sin regjering på Slottsplassen etter regjeringen Willochs første statsråd.
Statsminister Kåre Willoch med sin regjering på Slottsplassen etter regjeringen Willochs første statsråd. Foto: Henrik Laurvik / NTB

I 1981 ledet Willoch sammen med Erling Norvik Høyre til valgseier. Dette ble partiets beste resultat i moderne tid. Willoch ble statsminister og leder for den første rene Høyre-regjering siden 1928.

I 1983 ble regjeringen utvidet med Kristelig Folkeparti og Senterpartiet. 

Regjeringsskiftet i 1981 innledet en omfattende reformperiode.

Flertall for Høyre. Kommende statsminister Kåre Willoch (H) og kona Anne Marie Willoch leser morgenavisene hjemme stor tilfredshet:  Foto: Tom A. Kolstad / Aftenposten

Et åpnere samfunn

Noe av det Willoch kanskje vil bli husket mest for, er hvordan han åpnet Norge.

Butikker

Den såkalte “Lukkeloven” gjorde at butikkene stengte kl. 17 på hverdager og kl. 13 på lørdager. De gamle reguleringene var tilpasset en tid da kvinner var hjemme, men slik var det ikke lenger.

Willochs regjering gjorde lukkeloven til en åpningstidslov.

Butikkene kunne holde åpent også på kveldstid. Det var ikke lenger slik at folk måtte løpe mellom jobb, barnepass og butikk i håp om å rekke alt før klokken fem.

Kringkasting

Før Willochs tid var det kun én radio- og TV-kanal for hele landet, og det var NRK. Willoch-regjeringen opphevet dette monopolet. Det ble lov å lage nærradio og etterhvert fikk NRK flere utfordrere.

Bolig 

Boligpolitikken ble reformert, noe som åpnet for at flere kunne eie sitt hjem. Dette bygger direkte under en gammel Høyre-idé om selveierdemokratiet, noe både Høyres Sjur Lindebrække og Jan P. Syse i lang tid arbeidet for å fremme. Selveierdemokratiet handler kort og godt om at flest skal ha mulighet til å eie selv, enten det er snakk om for eksempel aksjer, bolig, bedrifter eller land.

Willochs reformer ble kjempet gjennom under sterk politisk motstand.

I ettertid har de blitt stående. Også mange av dem som den gang kjempet imot, måtte i ettertid erkjenne at Willoch-regjeringens reformer innebar en viktig og nødvendig modernisering av det norske samfunn. 

Kåre willoch portrett

De første stegene mot dagens oljefond 

Willoch-regjeringen tok de første og viktige skrittene frem mot etableringen av Oljefondet (initiert av Tempo-utvalget som ble nedsatt av Willoch, og fremmet av Syse-regjeringen for Stortinget).

I tillegg tok Høyre et klart oppgjør med de siste gjenlevende planøkonomiske tendensene i statseide bedrifter som Statoil.  

Høyres landsmøte 1986. Statsminister Kåre Willoch på talerstolen. Foto: Bjørn Sigurdsøn NTB / NTB

Høyre holdt fast på Norges plass i NATO 

Willoch regjerte under en kritisk tid for internasjonal politikk.  

Den kalde krigen gikk inn i sin siste fase, og det var stor uenighet hvordan Norge burde posisjonere seg. Willoch-regjeringen la avgjørende vekt på solidariteten i NATO ved å stå fast på alliansens såkalte dobbeltvedtak av 1979 som svar på sovjetisk kjernefysisk opprustning rettet mot Vest-Europa.  

Det ledet noen år senere til en historisk avtale om nedrustning og avskaffelse av en hel klasse av atomvåpen.  

Internasjonalt samarbeid

Han nøt stor anseelse også internasjonalt. Fra 1987 til 1989 var han leder av International Democrat Union, den globale sammenslutningen av konservative og kristeligdemokratiske partier. 

Med hjerte for barnefamiliene

Willoch hadde et brennende hjerte for familiepolitikk. Han var særlig opptatt av å skape en bedre økonomisk situasjon for barnefamiliene. Under Høyres landsmøte i 2017 var dette et av temaene han løftet. Se klippet over.

Kåre Willoch portrett

Høyre minnes Kåre Willoch i takknemlighet og respekt.

Se også:

Bilderettigheter:

Bildene som ikke er kreditert på denne siden er tatt av Høyre v/ Hans Kristian Thorbjørnsen. Resterende bilder er kjøpt av NTB Scanpix og merket med kreditering.