Myteknusing: Privatisering av velferden

Kvinne smiler til hjelpepleier

Venstresiden påstår stadig at Høyres mål er å privatisere velferden mest mulig. Det er feil.

Hva mener vi egentlig om private aktører i velferden – og hva er våre løsninger? Høyre knuser myter om Høyre.

Bli overbevist

For Høyre er det ikke et mål i seg selv å åpne for andre aktører enn de offentlige. For oss er det kun et middel for å få bedre tjenester til oss alle. Målet med vår velferdsmodell er å gi folk mer valgfrihet, makt over eget liv og raskest mulig hjelp. Vi tror at du og jeg får et best mulig velferdstilbud dersom alle gode krefter i vårt samfunn kan bidra.

Mulighet til å velge

Vi mener det er fint at bestemoren din kan velge en hjemmehjelp som kan komme kl. 08, hvis kommunen ikke kan komme før kl. 09.

Det handler rett og slett om at et mangfold av offentlige og private tjenester gir oss sunn konkurranse, innovasjon, kvalitet og gode tjenester.

Det gir deg muligheten til å velge, men også å velge bort noe du ikke er fornøyd med. Det mener vi er en verdi i seg selv.

Et godt samarbeid

Vi har en lang tradisjon i Norge for at små og store oppgaver løses i samarbeid mellom det offentlige og private. Veier og offentlige bygg bygges av private entreprenører, maten i kantina på rådhuset lages av private hender, og gulvet du jobber på vaskes av private firmaer. Alle disse ønsker å levere et best mulig tilbud til det offentlige.  

Du er sikret hjelp fra vår offentlige helsetjeneste dersom du blir syk eller skadet. I noen tilfeller kan det være at en privat klinikk har kunnskap, erfaring og kapasiteten som trengs for at du som pasient skal få riktig behandling raskt. Da kan det offentlige kjøpe den behandlingen for deg.  Over halvparten av norske barn går for eksempel i private barnehager. Det betyr at kommunen har valgt å gi oppdraget til en privat aktør som kan gi et godt barnehagetilbud til rett kostnad i en gitt periode. 

Visste du at?

Da Bergen kommune rekommunaliserte Søreide sykehjem og Odinsvei bosenter i 2016, tok tillitsvalgte fra både Sykepleierforbundet og Fagforbundet den private arbeidsgiveren i forsvar.

De private sykehjemmene hadde lavt sykefravær, mellom 5 og 7 % totalt for både korttid og langtidsfravær. Odinsvei hadde sykefravær ned i 3 % og har vært beste IA bedrift i Hordaland. Søreide sykehjem har vunnet Omsorgsprisen i Bergen og er første sykehjem som har klart dette. Sykehjemmet har også vunnet HMS-prisen i Hordaland og en pris som beste arbeidsplass.

Sykepleierforbundets tillitsvalgte ved Søreide sykehjem uttalte følgende: «Vi har alle valgt å jobbe i et privat selskap, og medlemmene våre ønsker å fortsette. Vi har det godt her. Ingen har snakket med oss, så kanskje de ikke har satt seg inn i hvordan ting drives her og hvordan vi har det».

Kilde: NHO

Dagens situasjon

Høyre i regjering jobber for mer valgfrihet i velferden. Vi innførte for eksempel fritt behandlingsvalg i 2015. Denne ordningen gjør at du som pasient kan velge blant offentlige og private sykehustilbud innen blant annet rehabilitering, psykisk helse og rusomsorg på statens regning.

Undersøkelser viser at de private leverer tjenester av god kvalitet som brukerne er fornøyd med, utført av ansatte med gode lønns- og arbeidsvilkår.

Høyre vil også gjøre det enklere for kommuner å tilby private tjenester som et alternativ til det offentlige gjennom fritt brukervalg.

Det kan for eksempel være hjemmesykepleie eller brukerstyrt personlig assistent (BPA). Dette medfører at flere pasienter og brukere får et tilbud som passer dem, betalt av det offentlige.

Likevel er det slik at flere rødgrønne kommuner og byer i Norge nå avslutter avtaler med private barnehager og sykehjem til tross for at brukerne og de pårørende er fornøyd. Arbeiderpartiet har også varslet at de vil fjerne fritt behandlingsvalg i sykehusene dersom de kommer til makten.

Visste du at?

Paulus sykehjem i Oslo har eget 60- tallsrom og øl-hage som er flittig brukt av beboerne? De mister nå muligheten til å drive sykehjemmene sine av det rødgrønne byrådet, kun fordi de er privateide.

bilde av oslo

Høyre mener

Høyre tror ikke at staten har monopol på de gode ideene og løsningene.

Med Høyres politikk er fortsatt den offentlige skolen, helsevesenet og eldreomsorgen viktigst, men vi vil også la andre aktører slippe til.

For oss er kvalitet og tilgjengelighet viktigere enn system, selskapsstruktur og styreform.