เหตุผล 5 ข้อในการเลือกพรรคการเมือง Høyre

การเลือกตั้งของรัฐสภาใกล้เข้ามาแล้ว ต่อไปนี้ท่านจะมีเหตุผลดี ๆ
ที่ทำให้ท่านควรจะเลือกพรรคการเมือง Høyre ในฤดูใบไม้ร่วงนี้

Portrettfoto av Erna Solberg som smiler

1. การสร้างให้มีงานมากเพิ่มขึ้น

ในปี 2018 มีการสร้างงานใหม่ 56 000 ตำแหน่ง ในปี 2019 มีการก่อตั้งบริษัทมากกว่า 66.000 แห่ง ผลกำไรของการทำงานเป็นสิ่งที่สร้างสวัดิการได้ พรรคการเมือง Høyre ทำให้ครอบครัวและธุรกิจมีอิสระทางการเงินมากเพิ่มขึ้น โดยการลดภาระภาษีและอากรลง นอกจากนี้ยังทำให้น่าสนใจมากขึ้นในการสร้างงานใหม่ และทำให้ได้รับผลกำไรมากเพิ่มขึ้นจากการทำงาน

ทางเราต้องการทำสิ่งดังต่อไปนี้

 • รับคนเข้าทำงานมากขึ้น และสร้างชีวิตการทำงานที่รองรับทุกคนได้
 • ปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ผู้ทุจริต และอาชญากรจะต้องออกไปจากชีวิตการทำงานในประเทศนอร์เวย์
 • ตำแหน่งประจำจะต้องเป็นกฎหลักในประเทศนอร์เวย์
  หัวข้อที่ทำให้ทางเราแตกต่างจากฝ่ายค้าน
Høyre

Høyre ต้องการให้ง่ายต่อการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ โดยการลดภาษีลง ทำให้กฎระเบียบง่ายขึ้น และลดระเบียบราชการที่จุกจิกเกินไปลง.

Opposisjonen

ฝ่ายค้านต้องการให้ภาครัฐควบคุมและจัดการการพัฒนาการของธุรกิจมากเพิ่มขึ้น โดยการจัดตั้งบริษัทที่ภาครัฐเป็นเจ้าของมากเพิ่มขึ้น.

Høyre

Høyre เห็นด้วยว่ายังคงต้องมีธุรกิจด้านน้ำมันและก๊าซอย่างต่อเนื่อง.

Opposisjonen

หลายพรรคการเมืองของฝ่ายค้าน ต้องการกำหนดวันที่สิ้นสุด หรือขั้นตอนการลดการออกจากอุตสาหกรรมน้ำมันปิโตรเลียม.

ความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดในสังคมคือ ระหว่างคนที่มีงานทำ และคนที่ไม่มีงานทำ ความแตกต่างเพิ่มความเสี่ยงของความเหลื่อมล้ำทางสังคม เพิ่มอุปสรรคในการปรับตัวให้เข้ากับสังคม และยังคงมีปัญหาในการบำรุงรักษาระบบสวัสดิการที่ดีไว้

– Erna Solberg

2. การลดระดับภาษีและอากรลง

ทางเราต้องการลดระดับภาษีและอากรโดยทั่วไปลง ทั้งสำหรับบุคคลส่วนตัว และบริษัท ตั้งแต่ปี 2013 ภาษีและอากรได้ลดประมาณ 34 พันล้านโครณ ทางเราได้ลดภาษีทรัพย์สิน ภาษีด้านธุรกิจ ภาษีจากรายได้ส่วนบุคคล และยกเลิกภาษีมรดกแล้ว

ทางเราต้องการทำสิ่งดังต่อไปนี้

Høyre

Høyre ต้องการกำหนดให้มีระดับภาษีและอากรที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับทั้งประชากรและบริษัท.

Opposisjonen

Arbeiderpartiet และฝ่ายค้าน ต้องการเพิ่มระดับภาษีและอากรทั้งสำหรับประชากรและบริษัท

บางส่วนของฝ่ายค้าน ต้องการให้มีภาษีมรดกกลับคืน.

3. การศึกษา

Høyre ต้องการโรงเรียนที่มีคุณภาพ และความรู้ ทางเราจำเป็นต้องจัดการให้โรงเรียนสร้างโอกาสให้กับทุกคน ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหน หรือมาจากครอบครัวไหนก็ตาม บรรดาครูที่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพื่อที่จะมีโรงเรียนที่ดี ทางเราต้องการกำหนดเงื่อนไขสำหรับความสามารถของบรรดาครู ดังนั้นจึงได้นำเสนอข้อกำหนดเกี่ยวกับความสามารถสำหรับบรรดาครูในวิชาภาษานอร์เวย์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ นอกเหนือจากนี้ทางเรายังต้องการให้บรรดาครูจำนวนมากเพิ่มขึ้นสามารถศึกษาต่อในชีวิตการทำงานได้อีกด้วย ตั้งแต่ปี 2014 มีครูจำนวน 40.000 คนที่ได้รับการบริการให้มีการศึกษาเพิ่มเติม นอกเหนือจากนี้ทางเรายังได้กำหนดเงื่อนไขเข้มงวดขึ้นในการรับสมัครเข้าศึกษาครู

ทางเราต้องการทำสิ่งดังต่อไปนี้

 • เปิดโอกาสให้ครูทุกคนมีการศึกษาต่อ
 • ยังคงเก็บรักษาข้อจำกัดเกี่ยวกับการขาดเรียนไว้ ซึ่งทำให้ลดการขาดเรียนในระดับมัธยมปลายเท่ากับ 27%. การประเมินผลแสดงให้เห็นว่า นักเรียนอยู่ที่โรงเรียนมากขึ้น และเรียนรู้มากขึ้น

หัวข้อที่ทำให้ทางเราแตกต่างจากฝ่ายค้าน

Høyre

Høyre ต้องการเก็บรักษาข้อจำกัดเกี่ยวกับการขาดเรียนไว้.

Opposisjonen

บางส่วนของฝ่ายค้านต้องการยกเลิกข้อจำกัดเกี่ยวกับการขาดเรียน.

4. การลดระเบียบราชการที่จุกจิกเกินไปลง

การลดระเบียบราชการที่จุกจิกเกินไปลง จะทำให้การบริการจากภาครัฐดีขึ้น พรรคการเมือง Høyre ในขณะที่อยู่ในรัฐบาล ได้เริ่มดำเนินการ การปฏิรูปหลายอย่าง ซึ่งฝ่ายค้านหลีกเลี่ยงไม่เริ่มดำเนินการในขณะที่เป็นรัฐบาล การปฏิรูปดังกล่าวนี้ จะช่วยให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพมากเพิ่มขึ้น ภายในระยะยาว Høyre ยังคงต้องการลดระเบียบราชการที่จุกจิกเกินไปที่ไม่จำเป็นลง

ทางเราต้องการทำสิ่งดังต่อไปนี้

 • ทุกคนจะได้รับการบริการที่ดีจากภาครัฐ ไม่ว่าท่านอาศัยอยู่ที่ใดก็ตาม
 • ยังคงปฏิรูประบบเทศบาลเมืองต่อไป การปฏิรูปนี้จะเพิ่มความเข้มแข็งให้กับเทศบาลเมือง ซึ่งสามารถทำให้มีการบริการดีขึ้นได้

5. สุขภาพ

Høyre ต้องการให้มีการบริการด้านสุขภาพสำหรับผู้ป่วย สิงเหล่านี้หมายความว่าต้องคำนึงถึงผู้ป่วยก่อนระบบ ทางเราต้องการรับการรักษาที่เร็วขึ้น และระยะเวลารอสำหรับผู้ป่วยที่สั้นลง สิ่งเหล่านี้มีความจำเป็น เพื่อสร้างให้มีการบริการด้านสุขภาพสำหรับผู้ป่วย ทางเราต้องการให้การรักษามีคุณภาพสูง และระยะเวลารอคอยให้สั้นมากที่สุดที่สามารถทำได้ ทางเราได้ลดเวลาในการรอ และคิวเพื่อรับการรักษาสุขภาพแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านสุขภาพกาย ด้านสุขภาพจิต และการใช้สารเสพติด สำหรับผู้ติดสารเสพติดระยะเวลารอคอยได้ลดลงจาก 67 วัน ให้เหลือ 33 วัน

ทางเราต้องการทำสิ่งดังต่อไปนี้

 • ยังคงมีอิสระในการเลือกสถานที่รับการรักษา วิธีของการรักษาประเภทนี้ ทำให้ผู้ป่วยมีอิสระในการเลือกระหว่างสถานที่รักษาของภาครัฐหรือเอกชนได้ – โดยภาครัฐเป็นฝ่ายชำระค่าใช้จ่าย
 • ยังคงส่งเสริมโรงพยาบาลแต่ละแห่งต่อไป ทางเราได้ส่งเสริมให้โรงพยาบาลแต่ละแห่ง มีแพทย์ 500 คนทุกปี ตั้งแต่ปี 2015
 • ลงทุน 95 พันล้านโครณให้โรงพยาบาลแต่ละแห่งในประเทศนอร์เวย์ ภายในระยะเวลาห้าปี สิ่งเหล่านี้หมายความว่า 20 พันล้านโครณต่อปี

หัวข้อที่ทำให้ทางเราแตกต่างจากฝ่ายค้าน

Høyre

Høyre ยังคงต้องการให้มีอิสระในการเลือกสถานที่รับการรักษา.

Opposisjonen

Arbeiderpartiet และฝ่ายค้านต้องการยกเลิกอิสระในการเลือกสถานที่รับการรักษา