Tilhørighet

Verv

Aktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Kandidat Stortingskandidater Oslo Høyre 2020 – Nå
Statsråd Regjeringen Høyre 2018 – Nå

Inaktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Kandidat Stortingskandidater Oslo Høyre 2017 – 2017
Parlamentarisk nestleder Arbeidsutvalget Høyre 2013 – 2018
Parlamentarisk nestleder Stortingsgruppen Oslo Høyre 2013 – 2018
Toppkandidat Stortingskandidater Oslo Høyre 2013 – 2013
Fylkesleder Arbeidsutvalget Oslo Høyre 2012 – 2018
Stortingsrepresentant Stortingsgruppen Oslo Høyre 2009 – 2013
Toppkandidat Stortingskandidater Oslo Høyre 2009 – 2009
Nestleder Arbeidsutvalget Oslo Høyre 2008 – 2012
Observatør Sentralstyret Høyre 2006 – 2009
Varamedlem Stortingsgruppen Oslo Høyre 2005 – 2009
Toppkandidat Stortingskandidater Oslo Høyre 2004 – 2005
Medlem Bydelsforening BF 05 Frogner Høyre 2003 – 2009
Leder Arbeidsutvalget Oslo Unge Høyre 2002 – 2004
Unge Høyre-leder Arbeidsutvalget Oslo Høyre 2002 – 2004
Medlem Bydelsforening Gammel BF 01 Bygdøy – Frogner 2001 – 2003
Medlem Arbeidsutvalget Oslo Unge Høyre 2001 – 2002

Mitt navn er Nikolai Astrup, jeg er 43 år gammel og har vært kommunal- og moderniseringsminister siden 2020. Jeg har tidligere vært stortingsrepresentant, digitaliseringsminister, utviklingsminister og leder i Oslo Høyre. Jeg er kandidat fordi jeg har lyst til å bidra til et mer bærekraftig Norge med mer vekst, verdiskaping og arbeidsplasser.

Mine hjertesaker

 • Fremtidens arbeidsplasser!

  På vei ut av den største krisen siden 2. verdenskrig må jobb nummer 1 være å få folk tilbake i arbeid. Vi må skape mer og inkludere flere ved å legge til rette for vekst og arbeidsplasser i fremtidens næringsliv. Det gjør vi gjennom et konkurransedyktig skatte- og avgiftsnivå, færre reguleringer, tilgang til vårt største marked gjennom EØS-avtalen, og satsing på kompetanse, digitalisering og infrastruktur.

 • Kunnskap i skolen!

  En god skole er noe av det aller viktigste vi kan gi barna våre. Det utjevner sosiale forskjeller og gir hver enkelt en sjanse til å realisere sine drømmer og ambisjoner. Flere må fullføre og bestå. Vi må fortsette løftet for yrkesfagene, og gjennomføre en ungdomsskolereform som gir elevene større motivasjon, mer valgfrihet og bedre sjanser for å lykkes.

 • Et mer bærekraftig Norge!

  De neste årene blir vi flere eldre og færre i yrkesaktiv alder. Skatteinntektene vil gå ned, og petroleumssektoren vil bli mindre viktig i norsk økonomi. Samtidig skal vi nå ambisiøse klimamål og FNs bærekraftsmål. Norge har endret seg, og derfor må politikken også endres for å henge med. Her er mine løsninger: 1. Vi må satse på digitalisering og ny teknologi, dele mer data og ta i bruk mulighetene som følger av kunstig intelligens, 5G og tingenes internett for å skape mer og gi innbyggerne bedre tjenester. 2. Det grønne skiftet må fortsette, men også de bærekraftige arbeidsplassene må være lønnsomme. Staten må legge til rette for nye industrieventyr, gründere og oppstartsselskaper som utvikler arbeidsplassene og teknologien vi skal leve av i fremtiden. 3. Vi må investere i folk! Kompetanse blir avgjørende for å lykkes som samfunn, men også for hver enkelt. Flere må få etter- og videreutdanning, flere må fullføre skolen; vi må ha både spiss og bredde. Og ikke minst må flere som står utenfor arbeidslivet få en ny sjanse til å bidra og jobbe.

Hvorfor stemme på meg?

 • Jeg er motivert for å ta fatt på viktige politiske oppgaver fremover for å bidra til at Norge kan omstille seg til et bærekraftig nullutslippssamfunn.
 • Jeg vil bidra til mer vekstfremmende politikk for næringslivet og gode rammebetingelser for dem som kan og vil starte bedrift i Norge.
 • Jeg vil jobbe for å skape en bedre skole der elevene lærer og mestrer mer, slik at alle barn får muligheten til å nå sitt fulle potensial.