Fortsatt mangler mange lærere tilstrekkelig fordypning

Nå går startskuddet for å søke om videreutdanning for lærere. Titusenvis av lærere mangler fordypning i det faget de underviser i.

Fremdeles mangler flere lærere fordypning i fagene de underviser i. Mathilde Tybring-Gjedde håper enda flere vil søke videreutdanning. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Getty Images

– Norske skoler er fulle av dyktige lærere med solid og faglig kompetanse, men det er fremdeles en del av lærerne som mangler fordypning i fagene de underviser i. Derfor håper jeg at flere av dem vil søke videreutdanning, sier stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde, som er medlem av utdanning- og forskningskomiteen.

Alle lærere skal ha fordypning i faget sitt

Fra 1. august 2025 må alle barneskolelærere som skal undervise i engelsk, matematikk, norsk ha minimum 30 studiepoeng i disse fagene. På ungdomsskolen må lærerne ha minst 60 studiepoeng for å undervise i de samme fagene.

– Det gjelder å fylle på med kompetanse før det er for sent, sier Tybring-Gjedde.

Varierer fra kommune til kommune

Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at det fortsatt er en stor andel lærere som underviser i fag de ikke har nok fordypning i: 8100 matematikklærere, 8200 engelsklærere og 6300 norsklærere mangler tilstrekkelig faglig fordypning.

Situasjonen varierer fra kommune til kommune. I Iveland og Grimstad mangler for eksempel hele 42 prosent og 39 prosent av mattelærerne tilstrekkelig fordypning. Ser man til Arendal og Risør gjelder det 21 og 16 prosent av mattelærerne.

–Det viktigste for å få en skole hvor elevene mestrer og lærer mer, er lærere med solid faglig kompetanse. Jeg forventer at kommunene tar grep, sier Tybring-Gjedde.

Det er skolene og kommunene selv som har ansvaret for at lærerne oppfyller kompetansekravene.

–Kommunene må prioritere videreutdanning, og de bør ha klare planer for hvordan de skal sikre at lærerne i deres kommune får nok fordypning før de nye kravene trer i kraft, sier Tybring-Gjedde.

Når kravene trer i kraft i 2025, vil lærerne ha hatt ti år på seg til å ta videreutdanning.

Høyre satser på videreutdanning

Siden Høyre kom i regjering har rundt 34 000 lærere fått tilbud om videreutdanning i ulike fag. Det er en tredobling sammenlignet med regjeringen før.

– Tilbudet har blitt tatt godt imot av lærernes organisasjoner og lærerne selv. Det er flott at så mange ønsker å fylle på med kompetanse, men tallenes tale er klar: Det er fremdeles mange flere som må fylle på, sier Tybring-Gjedde.

I fjor fikk 6 800 av 11 500 søkere tilbud om videreutdanning.

– Ifølge brukerundersøkelser mener lærere som har tatt videreutdanning at de har blitt bedre til å undervise og at elevene lærer mer. Det er nettopp hensynet til elevenes læring som gjør at kompetansekravene er så viktige, sier Tybring-Gjedde.

Det er mulig å søke fra 1.februar til 1. mars.

Antall og andelen lærere som ikke oppfyller kompetansekravene for undervisning nasjonalt, ifølge Utdanningsdirektoratet/Grunnskolenes informasjonssystem (GSI):

Fag

Barne- og ungdomsskolen

Barneskolen

Ungdomsskolen

Norsk

6336 / 17 %

4326 / 15 %

2010 / 26 %

Matte

8071 / 24 %

6168 / 24 %

1903 / 27 %

Engelsk

8174 / 35 %

6953 / 40 %

1221 / 21 %

Antall og andel lærere som ikke oppfyller kompetansekravene for undervisning i grunnskolen*

Norsk

Matematikk

Engelsk

Hele landet, alle grunnskoler

6 336

17 %

8 071

24 %

8 174

35 %

Hele landet, kun kommunale grunnskoler

5 906

17 %

7 606

24 %

7 736

35 %

Agder

297

13 %

484

24 %

545

38 %

Innlandet

330

13 %

475

22 %

431

28 %

Møre og Romsdal

305

16 %

415

23 %

422

33 %

Nordland

405

21 %

473

27 %

447

37 %

Oslo

608

20 %

637

24 %

611

33 %

Rogaland

594

18 %

858

29 %

840

41 %

Svalbard

2

10 %

2

15 %

7

50 %

Troms og Finnmark

372

19 %

437

25 %

454

37 %

Trøndelag

479

15 %

584

21 %

752

37 %

Vestfold og Telemark

414

15 %

598

25 %

638

38 %

* På nasjonalt nivå er det tatt med to tall, både for alle grunnskoler og for de kommunale skolene alene. På fylkesnivå er det bare kommunale grunnskoler som er inkludert.