Mathilde Tybring-Gjedde

Stortingsrepresentant, Oslo

Telefon
(+47) 95 06 69 63

Tilhørighet

Verv

Aktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Medlem Arbeidsutvalget Oslo Høyre 2024 – Nå
Stortingsrepresentant Stortingsgruppen Oslo Høyre 2023 – Nå
Stortingsrepresentant Hovedstyre Oslo Høyre 2017 – Nå

Inaktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Observatør Bydelsforening BF 03 Sagene Høyre 2021 – 2023
Kandidat Stortingskandidater Oslo Høyre 2020 – 2021
Stortingsrepresentant Arbeidsutvalget Oslo Høyre 2019 – 2020
Varamedlem Bydelsutvalg BF 03 Sagene Høyre 2019 – 2023
Stortingsrepresentant Arbeidsutvalget Oslo Høyre 2019 – 2020
Kandidat Bydelsutvalgsnominerte BF 03 Sagene Høyre 2019 – 2019
Stortingsrepresentant Stortingsgruppen Oslo Høyre 2017 – 2022
Kandidat Stortingskandidater Oslo Høyre 2017 – 2017
Bystyremedlem Hovedstyre Oslo Høyre 2016 – 2019
Representant Kommunestyret Oslo Høyre 2015 – 2019
Ansatt Ansatte i Høyre Høyre 2015 – 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Oslo Høyre 2015 – 2015
Ansatt Ansatte i Høyre Høyre 2015 – 2015
Medlem Sentralstyret Unge Høyres Landsforbund 2014 – 2016
Ansatt Ansatte i Høyre Oslo Høyre 2013 – 2013
Medlem Arbeidsutvalget Oslo Unge Høyre 2010 – 2011

Vil du komme i kontakt med Mathilde Tybring-Gjedde?

For møtehenvendelser ta kontakt med konsulent Therese Camilla Wangberg.

Mine hjertesaker

  • Høye ambisjoner for alle elever i Osloskolen!

    Da Høyre styrte Oslo ble Osloskolen best i landet på å løfte elever, uavhengig av bakgrunn. De siste årene har pilene i Osloskolen pekt feil vei. Mange flere Osloelever sliter med lesing og regning, og at mange opplever mobbing. Det vil jeg gjøre noe med! Jeg vil stille krav om at alle elever som henger etter i lesing og regning får ekstra undervisning. Jeg vil forbedre språkarbeidet i barnehagene, slik at flere barn kan norsk ved skolestart. Jeg vil fortsette videreutdanning av lærere, og kartlegge hvordan det står til på den enkelte skole. En god skole er det viktigste for å gi alle barn like muligheter i livet.

  • Mindre symbolpolitikk – mer utslippskutt!

    Visste du at Norge har et av verdens mest ambisiøse klimamål? Vi skal kutte mellom 50 og 55 % av utslippene våre. Da kan ikke Oslo være en sinke i klimapolitikken, slik den er i dag. Oslo trenger mindre symbolpolitikk som kun skaper konflikt, og flere tiltak som faktisk kutter utslipp. Jeg vil ha en fortsatt rekordutbygging av kollektivtransporten i Oslo, slik at det blir lettere for folk å velge miljøvennlig i hverdagen. Jeg vil endre avgiftssystemet slik at det blir dyrere å forurense og billigere å velge grønt. Jeg vil jobbe for nye grønne industriprosjekt som f.eks. karbonfangst og lagring (CSS) på Klemetsrud. Det er blå politikk som gir grønn vekst.

  • Flere må få en jobb å gå til!

    Det største skillet i Oslo går mellom de som har og ikke har jobb. Utenforskap fører til større sosiale forskjeller og påvirker hele familier. Jeg brenner for at flere ungdom får en jobb å gå til, og at flere som sliter med norsk får god norskopplæring og muligheten til å ta et fagbrev. Løsningen på utenforskap er ikke å fjerne krav til folk og gjøre det mindre lønnsomt å jobbe. Løsningen er å få bedre kvalitet i voksenopplæringen i Oslo, gi et tilpasset oppfølgingstilbud til unge i NAV, og gi flere folk muligheten til å kombinere trygd, helsebehandling og utdanning.

Bli bedre kjent med meg

Mathilde Tybring-Gjedde, fra Sagene i Oslo. 28 år, nesten utdannet jurist og har sittet på Stortinget i Utdannings- og forskningskomiteen siden 2017. Jeg brenner for at barn og unge skal ha en god barndom i Oslo, at flere får en jobb å gå til, og at vi kutter klimautslipp i Oslo.

Videoer

Saker med meg i media