Norsk frivillighet vokser

Det blir stadig flere frivillige organisasjoner i Norge.

Tage Pettersen
Høyres Tage Pettersen gleder seg over at det stadig blir flere frivillige organisasjoner i Norge. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
En ny rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor viser at antall organisasjoner og medlemmer øker. I tillegg styrkes økonomien til frivillige organisasjoner.

 

-Det er gledelig å se at frivillig sektor fortsatt vokser i Norge. Dette viser oss at engasjementet ute i lokalsamfunnene er stort og at mange ønsker å bidra for å videreutvikle viktige møteplasser for sine innbyggere i alle aldre. Jeg ønsker å takke alle som bidrar på sin måte i dette arbeidet, sier Høyres stortingsrepresentant Tage Pettersen.

Les rapporten her.

Et organisasjonsliv i vekst

Fra 2009 til 2019 økte antallet lokale organisasjoner i Norge, fra 86 700 til 95 300.

Det er særlig organisasjoner innen kultur og fritid, og innen bolig og økonomi som har opplevd vekst.

I snitt er hver nordmann med i to frivillige organisasjoner. Regjeringen har lenge jobbet for bedre rammebetingelser for frivilligheten.

-Regjeringen har bevist satset på å øke bevilgningene til frivillig sektor de siste seks årene, forklarer Pettersen.

-Ikke minst har den kraftige økningen av momskompensasjonen for frivillig sektor bidratt til en romsligere økonomisk hverdag for lag og foreninger. Vi har også forenklet og bidratt til å heve terskelen for å betale skatt for årsverk i sektoren, legger han til.

Styrket økonomi

Frivillige organisasjoner har også fått styrket økonomi. Den økonomiske aktiviteten har økt fra 36 milliarder kroner i 2009/2013 til 46 milliarder kroner i 2019.

Mye av grunnen til den økonomiske veksten er at regjeringen har trappet opp momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner.

-I tiden fremover vil vi fortsette å heve momskompensasjonen til 1,8 milliarder neste år og forenklingsarbeidet skal også fortsette, sier Pettersen.


Les rapporten her.