Tage Pettersen

Stortingsrepresentant, Østfold

Telefon
(+47) 90 47 07 53

Tilhørighet

Verv

Aktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Varamedlem Arbeidsutvalget Østfold Høyre 2023 – Nå
Stortingsrepresentant Stortingsgruppen Østfold Høyre 2017 – Nå

Inaktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Medlem Arbeidsutvalget Viken Høyre 2022 – 2023
Kandidat Stortingskandidater Østfold Høyre 2020 – 2021
Kandidat Stortingskandidater Østfold Høyre 2016 – 2017
Ordfører Foreningsstyret Moss H – Tidligere 2015 – 2017
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Moss H – Tidligere 2015 – 2015
Varamedlem Stortingsgruppen Østfold Høyre 2013 – 2017
Kandidat Stortingskandidater Østfold Høyre 2012 – 2013
Ordfører Kommunestyret Moss H – Tidligere 2011 – 2017
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Moss H – Tidligere 2010 – 2011
Kandidat Stortingskandidater Østfold Høyre 2008 – 2009
Fylkesleder Arbeidsutvalget Østfold Høyre 2008 – 2016
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Moss H – Tidligere 2007 – 2007
Varamedlem Stortingsgruppen Østfold Høyre 2005 – 2013
Kandidat Stortingskandidater Østfold Høyre 2004 – 2005
Gruppeleder Foreningsstyret Moss H – Tidligere 2003 – 2011
Gruppeleder Kommunestyret Moss H – Tidligere 2003 – 2011
Representant Kommunestyret Moss H – Tidligere 2003 – 2007
Kumulert Kommunestyrenominerte Moss H – Tidligere 2003 – 2003
2. nestleder Foreningsstyret Moss H – Tidligere 2003 – 2005
Kampanjeleder Foreningsstyret Moss H – Tidligere 2003 – 2005
Opplæringsleder Foreningsstyret Moss H – Tidligere 2003 – 2003
Medlemsansvarlig Foreningsstyret Moss H – Tidligere 2002 – 2003
Varamedlem Kommunestyret Våler Høyre i Østfold 1995 – 1999
Kandidat Kommunestyrenominerte Våler Høyre i Østfold 1995 – 1995
Varamedlem Stortingsgruppen Østfold Høyre 1993 – 1997
Kandidat Stortingskandidater Østfold Høyre 1992 – 1993
EU-ansvarlig Foreningsstyret Østfold Unge Høyre 1992 – 1995
Representant Kommunestyret Moss H – Tidligere 1992 – 1995
Kandidat Kommunestyrenominerte Moss H – Tidligere 1991 – 1991
Unge Høyre-leder Foreningsstyret Moss H – Tidligere 1990 – 1992
Formann Arbeidsutvalget Østfold Unge Høyre 1990 – 1993
Formann Foreningsstyret Mosseregionen Unge Høyre 1990 – 1991
Formann Foreningsstyret Østfold Unge Høyre 1990 – 1993

Vil du komme i kontakt med Tage Pettersen?

For møtehenvendelser ta kontakt med konsulent Gudrun Hesselberg.

Mine hjertesaker

  • Næringslivet vårt må ha gode rammebetingelser!

    Østfold er et tradisjonelt industrifylke og vi har mange sterke og innovative bedrifter hos oss. Glava i Askim, Gyproc i Fredrikstad, Wärtsilä i Moss, Borregaard i Sarpsborg og Nexans i Halden er eksempler på dette. Det mange har til felles er at de eksporterer mye av sin produksjon. Da er EØS-avtalen avgjørende viktig. SP vil skrote denne avtalen. Vi er den sterkeste forsvareren av den!<br>De siste åtte årene har vi redusert skattene med rundt 30 milliarder kroner. Det meste har gått til næringslivet. Det er avgjørende for å sikre konkurranseevnen deres. Alle de rødgrønne partiene lover at skattene skal økes betydelig. Vi er garantisten for å sikre næringslivet et god skattepolitikk. De siste åtte årene har vi økt samferdselsbudsjettene med 100 prosent. I tillegg til EØS-avtalen og skattepolitikken er god samferdsel det tredje næringslivet trekker frem når vi spør hva som er viktig for dem. Vi lover å fortsette denne satsingen med blant annet utbygging av E18 til Vinterbro, RV19 gjennom Moss og utbygging av Oslofjordforbindelsen mellom E6 hos oss og E18 på andre siden av fjorden.

  • Flest mulig skal fullføre videregående skole!

    De største sosiale forskjellene visker vi ut ved å sørge for at elevene fullfører videregående og tar fagbrev eller høyere utdanning. Høyre har som mål at minst 9 av 10 skal fullføre vgs. Da må vi fange opp elever som sliter tidlig slik at de ikke faller utenfor. Høyre har startet et stort yrkesfagløft i regjering og dette arbeidet vil vi fullføre. En god lærer er avgjørende for god læring. Derfor vil jeg fortsatt ha høye karakterkrav på lærerhøyskolen og fortsatt videreutdanning av lærerne. Læreren er sjef i klasserommet og fortjener respekt. De rødgrønne partiene vil skrote kravene til lærerne, de vil oppheve fraværsgrensen og prioritere de store pengene i skolen på gratis skolemat og mer lek.

  • Den viktigste i helsetjenesten er pasienten!

    Høyres mål er å skape pasientenes helsetjeneste. Det betyr at vi vil fortsette å flytte mer makt fra systemet til pasienten. Vi vil at alle skal kunne velge en tjeneste som passer deg, uavhengig av lommeboken. Fra 2013 og frem til pandemien kom i 2020 sørget vi i regjering for at pasientene sto to uker kortere i helsekø.<br>Da jeg var ordfører i Moss innførte vi fritt valg av leverandører for de som bodde hjemme og hadde behov for hjemmesykepleie eller praktisk bistand. Dette ble tatt veldig godt imot, men ble avviklet da de rødgrønne tok over i 2017. Nå tar vi dette ett skritt videre og lover å gi eldre bytterett dersom de ikke er fornøyd med omsorgstjenestene de mottar og innføring av fritt valg av sykehjem der forholdene ligger til rette for det. Fritt sykehusvalg skal vi selvfølgelig også videreføre. De rødgrønne vil tilbake til en politikk der kun de med god økonomi kan kjøpe seg ut av køen og de vil ekskludere mange private tilbud fra å være med på å løse en av de store utfordringene vi må møte. Vi lover mer valgfrihet og økt kompetanse og kvalitet i helsetjenestene.

Bli bedre kjent med meg

Jeg er fra Moss og opprinnelig utdannet kokk, men har utdanning og arbeidserfaring gjennom 19 år i Forsvaret. Jeg var ordfører i Moss i perioden 2011-2017. Fra 2017 har jeg vært innvalgt på Stortinget. Jeg er gift med Anny og vi har sammen en sønn født i 1999.

Videoer

Saker med meg i media