Ni av ti foreldre er fornøyd med barnehagen

Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at de aller fleste foreldre er fornøyde med barnehagen – og at barnehagene har fått mange flere ansatte.

– Foreldreundersøkelsen forteller oss at de aller fleste foreldre er fornøyde med barnehagen, sier stortingsrepresentant og barnehagepolitisk talsperson i Høyre Mathilde Tybring-Gjedde.
– Dette er veldige gode tall, men vi har fortsatt en jobb å gjøre. Alle barn fortjener å få et godt barnehagetilbud, uansett hvor i landet de vokser opp. Barnehagen er for mange en viktig start på en god barndom, sier barnehagepolitisk talsperson Mathilde Tybring-Gjedde.

Må bli enda bedre

I dag publiserte Utdanningsdirektoratet resultatene fra foreldreundersøkelsen i barnehagen. Undersøkelsen ble gjennomført mot slutten av 2019 og nesten 25 000 foreldre har svart, hvor 93 prosent sier de er svært eller ganske fornøyde med barnehagen totalt sett. Foreldrene er spesielt fornøyde med barnets trivsel og trygghet på personalet i barnehagen.

– Foreldreundersøkelsen forteller oss at de aller fleste foreldrene er fornøyde med tilbudet barna får, men jeg vil oppfordre alle barnehageeiere til å bruke resultatene til å bli enda bedre, sier Tybring-Gjedde.

Foreldreundersøkelsen er ett av flere verktøy barnehageeier og barnehagen kan velge å bruke i utviklingsarbeidet sitt. Blant temaer som tas opp er barnets trivsel og utvikling, ute- og innemiljø, relasjon mellom barn og voksne og bemanning.

– På områder hvor barnehageeierne og barnehagene ser at de skårer dårlig, må de ta grep, sier Tybring-Gjedde.

Mest fornøyd med de private

På nasjonalt nivå viser undersøkelsen at foreldrene i private barnehager er noe mer fornøyd med tilbudet enn foreldre i kommunale barnehager. Dette har vært situasjonen helt siden første undersøkelse i 2016.

– Høyre er opptatt av mangfold i sektoren. Et stort mangfold av ulike barnehager sikrer innovative tilbud som er tilpasset det enkelte barn og den enkelte familie. Det gjelder størrelse, tema, profil og eierskap, sier Tybring-Gjedde.

Nesten alle barnehagene oppfyller bemanningsnormen

Regjeringen har vært opptatt av å sikre nok bemanning i barnehagene, og høsten 2018 ble en ny bemanningsnorm innført.

Nå er statistikk innhentet for første gang etter at bemanningsnormen trådte i kraft. Den viser at hele 94 prosent av barnehagene oppfyller normen, en økning fra 55 prosent i 2016.

– Dette er et viktig løft! Alle barn skal ha trygge og gode voksne tilstede i barnehagen. Økt kvalitet, flere voksne og flere pedagoger er det Høyre har satset på de siste årene, og det er positivt at det har en effekt! Samtidig er det viktig at barnehageeiere tar ansvar og sikrer at det er forsvarlig bemanning hele dagen, sier Tybring-Gjedde.

Hovedfunn

 • Nasjonalt er det lite endring i nivåene i svarene fra 2018
 • 93 prosent av foreldre er svært eller ganske fornøyde med barnehagen totalt sett
 • Foreldre er spesielt fornøyde med barnets trivsel og trygghet på personalet i barnehagen
 • 1 av 10 foreldre er misfornøyde med mattilbudet i barnehagen
 • Nær 2 av 10 foreldre er misfornøyde med bemanningstettheten, det er på nivå med 2018
 • Foreldre med barn i små barnehager er i litt større grad fornøyde enn de som har barn i store barnehager

Fakta

 • Det er frivillig for barnehagene å gjennomføre undersøkelsen
 • Undersøkelsesperiode: November og desember 2019
 • Totalt 3067 av landets 5730 barnehager har brukt undersøkelsen i 2019 (1640 private og 1427 kommunale)
 • Barnehageeiere i 262 av landets kommuner har deltatt
 • 124 945 foreldre har svart
 • Svarprosent: 72 prosent