Engangsløsning for lengeværende og ureturnerbare asylsøkere er en oppfølging av Granavolden-plattformen

Regjeringens forslag om en engangsløsning for lengeværende og ureturnerbare asylsøkere er basert på Granavolden-plattformen – og betyr ikke at noen flere får automatisk opphold.

En engangsløsning for lengeværende og ureturnerbare asylsøkere er akkurat det Høyre, FrP, Venstre og KrF ble enige om på Granavolden, verken en liberalisering eller noen innstramming. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Forslaget, som nå sendes på høring, er en varslet oppfølging av regjeringsplattformen. Å få oppholdstillatelse vil være positivt for den enkelte, som blant annet vil få mulighet til å arbeide og forsørge seg selv.

–Men dette betyr selvsagt ikke at noen nødvendigvis vil få opphold etter engangsløsningen når denne er på plass, sier justisminister Monica Mæland.

Følger opp enigheten fra Granavolden

I Granavolden-plattformen heter det at regjeringen skal «legge til rette for en engangsløsning for eldre, ureturnerbare asylsøkere som har bodd lenger enn 16 år i Norge».

–Forslaget om en engangsløsning for lengeværende og ureturnerbare asylsøkere er akkurat det Høyre, FrP, Venstre og KrF ble enige om på Granavolden, verken en liberalisering eller noen innstramming, fortsetter Mæland.

Kritikk fra FrP er spill for galleriet

Høyres innvandringspolitiske talsperson, Ove Trellevik, har fått med seg at FrP mener at forslaget innebærer en liberalisering.

– Dette betyr overhodet ikke at noen flere får opphold automatisk. Det er ingen flere som vil få opphold på grunn av at Frp er ute av regjering, sier Trellevik.

Trellevik understreker samtidig at det er helt normalt å sette saker i bero i forvaltningen under en høring som vil berøre enkeltsaker.

Mens forslaget er på høring har justisminister Monica Mæland bedt utlendingsmyndighetene utsette tvangsreturer for dem dette vil kunne angå.

–Dette gjøres for å unngå å sende ut noen som ellers ville fått opphold som en konsekvens av regelendringen, avslutter justisminister Monica Mæland.

Les mer på Justisdepartementets sider.