Linda Hofstad Helleland: – Vi i Høyre tror på Norge, hele Norge

– Høyres distriktspolitikk gir næringslivet gode rammer for vekst, respekterer privat eiendomsrett og verdsetter lokal forvaltning av ressursene.

-Norge har en vellykeket distriktspolitikk med spredt bosetting, kompetanse og arbeidsplasser i hele landet, sa Linda Hofstad Helleland. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Det sa distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland under Høyres sentralstyremøte.

Helleland snakket blant annet om hvordan vi kan bidra til fortsatt vekst og utvikling i Distrikts-Norge.

-Jeg skal bruke all min tid på å legge til rette for at folk kan bo, leve og arbeide i hele landet. Fordi vi i Høyre tror på Norge. På Hele Norge, sa Helleland.

Bli bedre kjent med distrikts- og digitaliseringsministeren her.

Tar uroen på alvor

Det går stort sett godt i distriktene. Samtidig opplever noen steder store utfordringer, og det skaper naturligvis uro blant folk.

Helleland mener disse utfordringene i blant annet er knyttet til demografi:

-Utfordringene handler i stor grad om demografi. For få unge blir på hjemstedet, eller kommer tilbake etter endt utdanning. Mange steder sliter også med svake utdanningstilbud, færre i yrkesaktiv alder og for få arbeidsplasser – særlig i privat sektor. Det er oppskriften på fraflytting, sa Helleland.

– Denne uroen må vi ta på alvor. Fordi vi tror på Norge. Og det som gjør godt i distriktene, gjør godt for hele Norge, la hun til.

Digitalisering skaper vekst og utvikling

Norge og resten av verden er i stor endring, mye på grunn av digitalisering. Men her ligger også det største potensialet for vekst og utvikling i distriktene, forklarte Helleland:

-Digitalisering bidrar ganske enkelt til at det ikke er noen grunn til at så mange jobber skal ligge i byene, sa hun. Og la til:

-I et land som ligger i verdenstoppen på digitalisering er det ikke lenger noen grunn til at en arkitekt må sitte i Trondheim sentrum. Hun kan like gjerne gjøre jobben sin på Hitra eller Kolvereid.

Grunnleggende verdier

For Høyre handler ikke distriktspolitikk utelukkende om offentlige arbeidsplasser, fylkesgrenser eller skatteoppkrevere.

-Distriktspolitikken til Høyre bygger opp under noen av de mest grunnleggende verdiene vi tror på, forklarte Helleland og nevnte:

  • At beslutningene tas nærmest de som berøres. Mer spredning av makt i samfunnet.
  • At det i hele landet er ressurser av et enormt omfang. Det er ressurser som bør utnyttes.
  • At folk skal kunne bo over hele landet. Enkeltmenneskets frihet og muligheter i hverdagen skal forsvares.

-Derfor vil Høyre fremover jobbe for mer tillitt til lokalsamfunnene, mer lokal råderett og samtidig være mer opptatt av folks hverdagsproblemer, avsluttet Helleland.