Hårek Elvenes om ny E-lov: -Ivaretar Norges sikkerhet og personvernet

Den nye loven om Etterretningstjenesten skal gi bedre verktøy for å verne landet vårt.

-Vi trenger ny E-lov for å styrke Norges selvstendige etterretningsevne. Etterretningstjenesten må settes i stand til å følge den teknologiske utviklingen, sier Høyres Hårek Elvens.
Ny E-lov gir Etterretningstjenesten adgang til målrettet innhenting av metadata. Dette er et avgjørende virkemiddel for å beskytte Norge mot spionasje, terror og aktører som vil ramme samfunnet vårt.

-Det er på tide med ny E-lov. Den forrige loven er fra 1998, og tar ikke høyde for den teknologiske utviklingen siden den gang, sier Høyres forsvarspolitiske talsmann, Hårek Elvenes.

Han minner om at Høyre i regjering har satset betydelig på Etterretningstjenesten. Budsjettet er nesten doblet, og Norge har fått to spionskip i stedet for ett.

Etterretningstjenesten skal beskytte Norge

Etterretningstjenestens oppdrag er å beskytte Norge ved å følge med på truende aktivitet utenfor landet.

-Det kan gjelde spionasje, terrorvirksomhet, sabotasje mot viktige mål i Norge eller forberedelser til angrep, sier Elvenes.


Han forklarer at trusselbildet er mer komplisert enn før, og at det ofte er vanskelig å vite hvem som står bak ondsinnet aktivitet.

-Derfor trengs det nye og bedre verktøy for å beskytte Norge. Alternativet er å akseptere økt risiko for landet vårt.

Målrettet innhenting

Det viktigste verktøyet i det nye lovforslaget kalles målrettet innhenting. Målrettet innhenting gir Etterretningstjenesten mulighet til å søke målrettet i datatrafikken i Norge.

Det foreslås at nettoperatørene skal lagre metadata i inntil 18 måneder. Metadata er «data om dataene», og sier for eksempel noe om hvem som har kontaktet hvem.

-Dette vil gjøre det lettere å oppdage ondsinnet aktivitet rettet mot Norge, sier Elvenes.

-Å beskytte landet handler i økende grad om å avdekke og avverge digitale trusler og digitale angrep. Derfor trenger vi målrettet innhenting, legger han til.

Ivaretar personvernet

  • Personvernet til norske borgere vil bli ivaretatt i den nye E-loven.
  • E-tjenesten må ha rettslig kjennelse for å hente inn data.
  • Dessuten innføres domstolkontroll underveis og etter innhenting. Slik sikrer vi at E-tjenestens søk ikke blir for inngripende.
  • Tingretten vil ha myndighet til å stanse innhenting av data.
  • Siden E-tjenestens oppdrag er å oppdage trusler i utlandet, forbyr den nye loven i hovedsak E-tjenesten fra å bruke innhentingsmetoder mot personer i Norge. Unntakene er fremmede staters aktivitet i Norge, kildevirksomhet, øving og informasjon fra åpne kilder.

-Den nye loven gir oss et bedre verktøy for å beskytte Norge, samtidig som personvernet ivaretas, avslutter Elvenes.

Forrige uke presenterte statsminister Erna Solberg og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen ny langtidsplan for forsvarssektoren (LTP). Les mer om den her