Rekordmange søkere til høyskoler og universiteter

I år har over 150 000 personer søkt studieplass via Samordna opptak. Aldri før har så mange søkt seg til landets høyskoler og universiteter.

REKORD: Aldri før har så mange søkt seg til landets høyskoler og universiteter.
– Erfaringen fra tidligere kriser viser at flere ønsker å utdanne seg når tidene er dårlige. Årets søkertall viser at koronakrisen ikke er et unntak. Jeg er glad for at så mange ikke setter livet på vent og søkte høyere utdanning, selv om høyskolene og universitetene nå er midlertidig stengt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Økning på 8,7 prosent

I dag ble søknadstallene fra Samordna opptak offentliggjort. Tallene viser at rekordmange har søkt høyere utdanning. Økningen er på litt over 12 000 søkere sammenlignet med i fjor. Det er en økning på 8,7 prosent. I tillegg har over 9400 søkt seg til fagskolene.

– Norge skal gjennom en langvarig omstilling, også helt uavhengig av koronakrisen. Vi må sørge for at folk har kompetansen arbeidslivet etterspør, og det er viktig at enda flere kommer inn i arbeidslivet. Utdanning er nøkkelen for å få det til. Derfor er satsing på utdanning og kompetanse så viktig for Høyre, sier Asheim, som onsdag la frem stortingsmeldingen “Lære hele livet”.

Behov for mange flinke folk i fremtiden

Søknadsfristen hos Samordna opptak gikk ut 15. april. Nesten 25 000 søkere søkte studier samme dag som søknadsfristen, mot ca. 14 000 i fjor.

– Det kan tyde på at mange bestemte seg i siste liten. Vi står i en spesiell situasjon og mange lurte nok på om de i det hele tatt skulle studere. Men hverdagen kommer tilbake, og er det en ting som er sikkert, så er det at vi trenger flinke folk til å bygge landet videre og finne smarte løsninger også i fremtiden, sier Asheim.

Ifølge tallene er det en markant økning i søkere til mange studier. Størst økning ser vi på økonomisk-administrative fag, mediefag, historiefag og samfunnsfag, som alle har en oppgang på over 20 prosent sammenlignet med i fjor.

Nesten av en av ti vil bli sykepleier

Helsefag er det utdanningsområdet med flest søkere. Hele 26 prosent av alle søkere har søkt seg til sektoren. I år er det 13 595 som har sykepleierutdanningen på førsteplass. Det utgjør 9,0 prosent av alle førstevalgssøkere gjennom Samordna opptak.

– Helse- og omsorgssektoren står i førstelinjen i koronapandemien og gjør en fantastisk og viktig jobb. I årene fremover kommer de til å trenge flinke sykepleierkollegaer, sier Asheim.

SSB anslår i 2019 at det vil mangle 28 000 sykepleiere i 2035. Fra 2018 til 2019 var det nedgang i søkertall til sykepleierutdanningen på -18,7 prosent, etter åtte år med kontinuerlig økning i antall søkere.

– Etter et år med en kraftig nedgang, er det spesielt gledelig at nesten en av ti ønsker å utdanne seg til sykepleier, sier Asheim.

Flere sykepleiere

Siden Høyre kom i regjering, har regjeringen gitt penger til 200 flere studieplasser til bachelorutdanning i sykepleie.

– Antallet studieplasser til sykepleierstudiet har gått opp, og hvert år utdannes det flere sykepleiere enn året før, forteller Asheim.