Tidenes kompetanseløft for fullføring av videregående

Stadig flere elever fullfører videregående skole, men fortsatt faller for mange fra. Statsbudsjettet for 2021 er tidenes satsing på at flere kan få et vitnemål eller fagbrev i hånden.

GODT BUDSJETT: Stortingsrepresentant Turid Kristensen er svært fornøyd med at regjeringen i Statsbudsjettet for 2021 satser enormt på utdanning.

Selv om rekordmange elever i videregående nå fullfører, dropper fremdeles nesten 1 av 5 elever ut av den norske skolen. Høyres mål er at ni av ti elever skal fullføre innen 2030.

Flere kan få vitnemål og fagbrev

– Et vitnemål eller fagbrev i hånden er billetten inn i arbeidslivet. Frafall i videregående er et stort problem både for enkeltmennesket, men også for samfunnet. Derfor er jeg svært glad for at regjeringen i statsbudsjettet for 2021 satser stort på nettopp dette, sier stortingsrepresentant Turid Kristensen (H).

Blant annet foreslår regjeringen å 300 millioner kroner for at flere permitterte og ledige kan fullføre videregående opplæring, 150 millioner kroner for at avgangselever som går ut med hull i vitnemålet, kan få mulighet til å fullføre, og 45,5 millioner kroner for å gi personer som allerede har studie- eller yrkeskompetanse fra videregående opplæring, tilbud om å ta et fagbrev.

– Frafallet i videregående er størst på yrkesfag, så det er ekstra gledelig at regjeringen viderefører økningen i lærlingtilskuddet og bidrar til et bedre tilbud til elever som ikke får læreplass. Norge trenger alle de dyktige fagarbeiderne vi kan få, fortsetter Kristensen.

Utdanningsløftet videreføres

Den økonomiske krisen som følge av koronapandemien har ført til høy arbeidsledighet og mange permitteringer. De som stod først i permitteringskøen var mennesker med lav eller ingen formell utdanning. Regjeringen lanserte derfor denne våren Utdanningsløftet 2020, som er en storstilt satsing på kompetansetiltak og større kapasitet i utdanningene på alle nivå.

– Personer uten formell utdanning blir ekstra sårbare i møte med store endringer, slik som koronakrisen. Derfor gir regjeringen flere sjansen til å ta eller fullføre utdanning. På den måten står folk bedre rustet i arbeidslivet i årene fremover, sier Kristensen.

Den storstilte satsingen på utdanning fortsetter og er blant regjeringens hovedprioriteringer i 2021. Totalt foreslår regjeringen 2,5 milliarder kroner i 2021 til Utdanningsløftet. Det betyr at hele Utdanningsløftet vil kunne gi anslagsvis 25 000 personer tilbud om mer utdanning og kompetanseheving.

– Særlig gledelig er det at regjeringen foreslår midler til en rekke tiltak til videregående opplæring, slik at flere kan få et vitnemål eller fagbrev i hånden, sier Kristensen.

Budsjettforslag som gjelder videregående opplæring

  • 150 millioner kroner som legger til rette for et bedre tilbud i skole for elever som ikke får læreplass – Fagbrev som elev.
  • 170 millioner kroner til å videreføre den ekstraordinære økningen av lærlingtilskuddet i høst til våren 2021. Økningen utgjør 4 250 kroner per lærekontrakt neste vår.
  • 300 millioner kroner for at flere permitterte og ledige kan fullføre videregående opplæring.
  • 150 millioner kroner for at avgangselever som går ut med hull i vitnemålet, kan få mulighet til å fullføre.
  • 45,5 millioner kroner for å gi personer som allerede har studie- eller yrkeskompetanse fra videregående opplæring, tilbud om å ta et fagbrev. Tiltaket er en del av kompetansereformen Lære hele livet.
  • 46 millioner kroner for at flere skal benytte ordningen Fagbrev på jobb. Ordningen skal gjøre det enklere å kombinere arbeid og opplæring, og er en del av kompetansereformen.
  • 15 millioner kroner til å utvide forsøket med modulstrukturerte læreplaner i utvalgte lærefag i fag- og yrkesopplæringen. Forsøket skal gjøre opplæringen mer tilpasset voksne.