Tilhørighet

Verv

Aktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Medlem Arbeidsutvalget Akershus Høyre 2023 – Nå
Stortingsrepresentant Stortingsgruppen Akershus Høyre 2017 – Nå

Inaktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Kandidat Stortingskandidater Akershus Høyre 2020 – 2021
Kandidat Stortingskandidater Akershus Høyre 2016 – 2017
Gruppeleder Foreningsstyret Lørenskog Høyre 2015 – 2017
Gruppeleder Kommunestyret Lørenskog Høyre 2015 – 2017
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Lørenskog Høyre 2014 – 2015
Forslag Fylkestingsnominerte Akershus Høyre 2014 – 2014
Kandidat Stortingskandidater Akershus Høyre 2012 – 2013
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Lørenskog Høyre 2011 – 2011
Kandidat Stortingskandidater Akershus Høyre 2008 – 2009
Gruppeleder Kommunestyret Lørenskog Høyre 2007 – 2015
Kumulert Kommunestyrenominerte Lørenskog Høyre 2007 – 2007

Vil du komme i kontakt med Turid Kristensen?

For møtehenvendelser ta kontakt med konsulent Gudrun Hesselberg.

Turid Kristensen, 54 år, bor i Lørenskog. Jeg har representert Akershus på Stortinget siden 2017, som medlem i utdannings- og forskningskomiteen. Før jeg kom inn på Stortinget var jeg gruppeleder for Høyre i Lørenskog i 10 år. Min yrkesbakgrunn har jeg hovedsakelig fra 30 år i ulike studieadministrative stillinger ved Universitetet i Oslo.

Vi har vedtatt mye god Høyre-politikk som har vært bra for Akershus med Høyre i regjering. Ikke minst på samferdsels-, skole og helsefeltet, men vi er ikke i mål. Jeg er topp motivert for å fortsette å jobbe for gjennomslag for Akershus sine interesser på Stortinget også de neste fire årene.

Mine hjertesaker

  • En ungdomsskolereform for læring, trivsel, mestring og motivasjon!

    Altfor mange går ut av ungdomsskolen med et for dårlig faglig grunnlag. De mangler mestringsfølelse, mister læringsgleden og motivasjonen for skolen. Dette må vi gjøre noe med. Vi trenger en ungdomsskole som passer bedre både for de som praktisk anlagt og de som er teoretisk anlagt. Elevene må også kunne få en mer praktisk tilrettelagt undervisningen i fag som norsk, engelsk og matte, og få tilbud om flere praktiske valgfag. Det er tett sammenheng mellom resultatene på ungdomskolen og muligheten for å fullføre og bestå videregående skole. Med ungdomsskolereformen vil vi gi elevene plattformen de trenger for å lykkes i videregående skole og få seg den utdanningen de ønsker. En kjepphest for meg er at flere må få oppdage de fantastiske mulighetene som ligger i å velge yrkesfag. Fagbrev er like viktig som en mastergrad!

  • Gi gaming og e-sport den anerkjennelsen, støtten og statusen det fortjener

    Dataspilling er den største fritidsinteressen blant ungdom i Norge i dag. 96 % av guttene og 76 % av jentene spiller. Foreldre, lærere og andre voksne må få øynene opp og støtte barn og unge som gamer på lik linje med de som driver med mer tradisjonelle fritidsaktiviteter. Det finnes altfor få arenaer for de som driver med dataspill og e-sport. Flere kommuner må sørge for gode møteplasser også for gamere, gjerne i samarbeid med lokale idrettslag eller andre frivillige organisasjoner. Dette vil jeg bidra til at flere vil skal oppdage og gjøre noe med. Mange spiller dataspill som en hobby, men for stadig flere er dette også en konkurransesport. Vi må legge bedre til rette for datatreff, e-sportkonkurranser og større e-sportarrangementer. Flere skoler bør også tilby e-sportlinjer i videregående skole. Vi må heie like mye på Nyhrox som på Haaland!

  • Norge må bli ett av verdens beste land å være gründer i

    Norge er et land som har alle muligheter til å være i førersetet for å utvikle ny teknologi, grønne løsninger og skape mange nye jobber. Likevel ligger vi langt bak våre naboland når det gjelder å gjøre om gode ideer til arbeidsplasser. Vi trenger derfor at enda flere tør å satse, tør å følge drømmen og bli gründere. Vi har fått på plass flere gode ordninger for gründere, men vi må gjøre mer. Noe som kan bidra til at flere tør å ta spranget er å innføre en gründerpermisjon, en rett til permisjon fra fast jobb en viss tid, f.eks. etter modell fra Sverige. Bedre opsjonsordninger og et skattesystem som i større grad gir insentiver til å investere i gründere og oppstartsbedrifter er andre eksempler. En sterkere kobling mellom universiteter, forskningsmiljøer og gründere vil være viktig. Et spennende prosjekt som er under utvikling er «Future Techologies» på Kjeller i Akershus, som skal være et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og forskningsmiljøene på Kjeller. Norge må bli et av verdens beste land å være gründer i, og det vil jeg og Høyre sørge for at vi skal lykkes med!