Ny leder av Høyres mangfoldsutvalg

Utdanningspolitisk talsmann og bystyrerepresentant for Oslo Høyre, Mehmet Kaan Inan, ble valgt som ny leder av Høyres mangfoldsutvalg

Mehmet Kaan Inan

Høyres sentralstyre har enstemmig vedtatt nytt styre og ny leder av Høyres mangfoldsutvalg. Utvalget skal jobbe med å løfte mangfoldskompetansen i partiet og rekruttere flere tillitsvalgte og folkevalgte med minoritetsbakgrunn.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven. Vi må bli en organisasjon som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, fordi Høyre skal være et bredt folkeparti, sier Mehmet Kaan Inan.

Skal sette mangfold på dagsorden

– Vi har kommet godt i gang med arbeidet og tatt betydelige grep i organisasjonen, men det er alltid rom for forbedring. Vi skal sette mangfold på dagsorden og jobbe systematisk for å bygge kunnskap i organisasjonen og mobilisere til handling, sier Inan.

Høyre er et bredt folkeparti

Mehmet Kaan Inan

Utvalgets medlemmer

Mehmet Kaan Inan, leder

Vasan Singaravel

Kjetil Utne

Yllka Neziri

Wali Gilani

Håvard B. Øvregaard

Tove Gjersrud

Andrea Nakata

Anfa Hashi Godir

Aga Sadlowska

Utvalgets mål og oppgaver

  • Engasjere minoritetsgrupper i politiske spørsmål og politikkutvikling
  • Arrangere aktiviteter or etablere arenaer innbyggere med minoritetsbakrunn og Høyres politikere møtes og utveksler tanker, ideer og konkrete forslag
  • Bidra til økt mangfoldskompetanse
  • Talentutvikling og rekruttering